Posts Tagged ‘תהליך שלום’

הפורום לחשיבה אזורית – אבו-מאזן התמתן ביחסו לציונות

יום שני, ספטמבר 26th, 2016

מחקרו של אלחנן מילר מהפורום לחשיבה אזורית, "אבו מאזן והציונות: ממאבק להשלמה" , מגלה כי בניגוד לטענותיהם העקביות של פוליטיקאים מן הימין, פובליציסטים ומזרחנים שמרנים, עמדותיו של אבו מאזן ביחס לציונות התפתחו והתמתנו לאורך השנים

המשך…

העצרות לזכר יצחק רבין: להפסיק לטשטש – לחדד את מסר השלום

יום ראשון, נובמבר 9th, 2014

רצח רבין היה רצח פוליטי. מפלגת העבודה העדיפה לטשטש את פוליטיות הרצח. כתוצאה מכך ברחו הקולות התומכים בה ומספר המנדטים שלה בתהליך ירידה. יום השנה לרצח רבין הוא הזדמנות לחדד את מסר השלום ולהניף את דגל התהליך המדיני

מאת: רון שביט

המשך…