Posts Tagged ‘שר"פ’

הצד הבריא של הפריימריז בעבודה

יום רביעי, יוני 28th, 2017

לקראת הפריימריז במפלגת העבודה, הפניתי למועמדים שאלות לגבי מדיניות הבריאות שלהם, צירפתי חומר רקע על הבעיות וההצעות לפתרונן, והקציתי להם שבועיים לענות. עשיתי זאת במסגרת תפקידי כמרכז "החוג לתיקון מערכת הבריאות" במפלגה

מאת: אמתי ערמון

המשך…

על מצבה של מערכת הבריאות – "הדסה" כמשל

יום שלישי, יוני 20th, 2017

תקצוב המדינה לבריאות, שניתן לקופות-החולים ולבתי-החולים, אינו מכסה על הצרכים של תושבי-ישראל המבוטחים. הגירעון מכוסה משירותי רפואה פרטיים ומתיירות מרפא. כך, מערכת הבריאות הישראלית שנחשבה איכותית ומפותחת הולכת ומידרדרת. עליה לשנות כיוון ולצעוד קדימה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

מה יעלה בגורל המלצות ועדת גרמן

יום חמישי, דצמבר 11th, 2014

מה יעלה בגורלה של רפורמת גרמן למיסוי על תיירות מרפא, הגבלת רפואה פרטית וקיצור תורים במערכת הציבורית

מאת: רמי אדוט

המשך…

האם חוק ההסדרים (בריאות) יחזק את מערכת הבריאות הציבורית?

יום רביעי, נובמבר 12th, 2014

ארגוני זכויות אדם: רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח ומרכז אדוה, שלחו הערותיהם להצעת החוק. הארגונים מחווים דעתם כי מערכת הבריאות הציבורית לא תחוזק באמצעות הצעת חוק זו, שנכתבה בעקבות המלצות ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית

המשך…

מודלים חברתיים ב"בת-גלים"

יום ראשון, אוקטובר 19th, 2014

 

בשכונת בת-גלים, בחוף חיפה, מתקיימים מספר מיזמים חברתיים עכשוויים חדשניים: "קפה בר קואופרטיבי", מודל "רפואה ציבורית-חברתית-חלוצית", ייחודית בבית חולים רמב"ם, "גינה קהילתית", ו"שוק-קהילה" לבגדי יד שניה.

מאת: דוד סנדובסקי המשך…

מרכז אדוה –תוצאות ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית

יום רביעי, יולי 16th, 2014

תוצאות ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית מחזקות את מערכת הבריאות הפרטית.  התוצאה (בהארכה) 1:2 לטובת מערכת הבריאות הפרטית

מאת: ברברה סבירסקי

המשך…

ועדת גרמן סיימה את תפקידה, אך המאבק על דמות מערכת הבריאות לא תם

יום חמישי, יוני 26th, 2014

בעקבות פרסום מסקנות ועדת גרמן, הפורום לצדק חברתי מברך את יעל גרמן שרת הבריאות על החלטתה למנוע אסון ולא להכניס שר"פ למערכת הבריאות, על התקצוב וחיזוק המערכת. יש להמשיך לתקן את השחיקה התקציבית

המשך…

הפורום לצדק חברתי: לא לשר"פ בבתי החולים הציבוריים

יום שלישי, יוני 24th, 2014

הפורום מבקש מכם לשלוח מכתבים לוועדת גרמן ולדרוש שלא תתן יד להפרטת מערכת הבריאות

המשך…

הסיבה האמיתית לפרסום זמני ההמתנה לניתוחים

יום חמישי, יוני 5th, 2014

משרד הבריאות פרסם את זמני ההמתנה לניתוחים בפעם הראשונה. אבל לא רק זכות הציבור לדעת עמדה לנגד שרת עיני שרת הבריאות יעל גרמן. שאול אמסטרדמסקי מסביר

המשך…

לזקנה במסדרון אין שר"פ

יום חמישי, אפריל 3rd, 2014

בויכוח בין התומכים במכירת שירותי בריאות פרטיים (שר"פ) בבתי חולים ציבוריים לבין אלה המתנגדים לא נשמע קולם של החולים, ולא מוזכרים חיי היומיום בבית-החולים. לצערי ליוויתי את סבתי באשפוז בשבע מחלקות של שלושה בתי- חולים. מי שלא היה שם לא יבין זאת

מאת: אמתי ערמון

המשך…