Posts Tagged ‘שלמה דברת’

"פנימה" – כיצד נפסיק לדאוג לבעלי-הון ומשרתיהם ונתחיל לדאוג לעצמנו

יום רביעי, אפריל 5th, 2017

בעלי ההון לא מתכוונים שיפתיעו אותם בבחירות. הם התחילו להתארגן. לא בכדי ראינו השבוע, שני גנרלים ושר חינוך לשעבר חוברים לפעילים של עמותות לצורך הקמת תנועה חדשה, שמטרתה להסיט את הבוחר מהצבעה לאינטרסים שלו להצבעה לאחוזון העליון

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

"הכל חינוך": הקפאת פעילות או שינוי אסטרטגיה?

יום שלישי, אפריל 22nd, 2014

עמותת "הכל חינוך" מייסודו של דב לאוטמן ז"ל הודיעה על הקפאת פעילותה, אך לא משום שנכשלה אלא משום שמנכ"לה מונה לשר החינוך ומטרותיה, הכוללות מהלכים של ביזור והפרטת החינוך, הפכו למדיניותו של המשרד

מאת דליה בלומנפלד המשך…

הכל חינוך, דו"×— דוברת וביה"ס חברותא – הכל קשור

יום חמישי, יולי 14th, 2011

בערב דיון בון ליר על החינוך הפרטי והחינוך הציבורי לאור פסק דין חברותא, נשאו דברים, בין שאר הדוברים, שופטת בית המשפט העליון בדימוס, דליה דורנר, ורענן אביטל מייסד ומנכ"ל "חברותא". סיכום ופרשנות מאת דליה בלומנפלד המשך…

ראמ"×” עצמאית וטובה – אינטרס של כולנו

יום שלישי, אוגוסט 10th, 2010

תגובה אישית (עם גילוי נאות) למאמר ביקורתי על הרשות הארצית למדידה והערכה שפורסם כאן

מאת: איתי אשר

המשך…

ינקי טפלר: תשובה לטענות נגד "רוח חדשה"

יום שישי, ינואר 22nd, 2010

ד"ר יעקב (ינקי) טפלר, מהנהגת "רוח חדשה בארגון המורים" ×¢× ×” בתגובית למאמר של דודו רוטמן, לתגובות גולשים באתר ולמאמרים קודמים שהעבירו ביקורת על התנועה. השורה התחתונה שלו: כל הטענות הן  תיאוריית קונספירציה בלי בסיס המשך…

בחירות בירושלים – מבט סוציאל דמוקרטי

יום שני, אוקטובר 27th, 2008

חלקו השני של הראיון שערך איתי אשר עם אסתי קירמאיר- בקלה, נציגת מפלגת העבודה בירושלים, עוסק בחבירה אל ניר ברקת, חינוך והתחרדות העיר

המשך…

מדדים לאיכות החינוך – בעקבות פרוייקט "סיטי" של דה-מרקר

יום שני, ספטמבר 1st, 2008

לקראת תחילת שנת הלימודים, צוות חינוך נותן לכם הקוראים שיעורי בית - כיצד מודדים בצורה כמותית "חינוך איכותי" וכיצד משווים בין יישובים שונים בהקשר לאיכות החינוך ביישוב? ויש גם מטלת רשות
המשך…

רפורמת דברת, אופק חדש והמצב היום – חלק ראשון

יום ראשון, אוגוסט 3rd, 2008

מתנגדי רפורמת "אופק חדש" טוענים לעתים קרובות כי הרפורמה היא בעצם הכנסה של דו"ח דברת למערכת החינוך. צוות חינוך של אתר "עבודה שחורה" בודק את הטענה בסדרת כתבות, הראשונה תעסוק בנוכחות המורה בביה"ס.

המשך…

המועצה הלאומית לחינוך: חיזוק החינוך הציבורי או הפרטה זוחלת?

יום שלישי, יולי 15th, 2008

מכתב שנשלח מג' לחברי הכנסת שחתמו על הצעת החוק להקמת מועצת חינוך לאומית, אותה מקדמת עמותת "הכל חינוך" של דב לאוטמן ושלמה דברת

המשך…

דב לאוטמן ושלמה דברת – האינטרסנטים הגדולים של הפרטת החינוך

יום ראשון, יולי 13th, 2008

בעקבות מסמך רקע ששלחה לח"כים המורה ×’', הפעילה באתר "התעוררות", התפתח דיאלוג מעניין עם יונתן ליבנה, עוזר של ×—×”"×› דב חנין, על "אופק חדש", המועצה הלאומית לחינוך והפרטת מערכת החינוך המשך…