Posts Tagged ‘שירות-לאומי’

הוקפאה החלטת מנכ"ל הרשות לשירות לאומי לבטל את השירות ב"בצלם"

יום שלישי, אוגוסט 19th, 2014

משרד היועץ המשפטי לממשלה הקפיא את החלטת מנכ"ל הרשות לשירות לאומי אזרחי שר שלום ג'רבי לבטל שירות לאומי לארגון "בצלם"

המשך…

מנכ"ל השירות הלאומי, בטל את האיסור להעסקת בני שירות לאומי ל"בצלם"

יום ראשון, אוגוסט 17th, 2014

מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי, שר שלום ג'רבי, ביטל אישור העסקת בני ובנות שירות לאומי לארגון "בצלם". עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, פנה במכתב אל המנכ"ל בדרישה לבטל את ההחלטה המנוגדת לחוק ולהימנע מבגצ 

המשך…

חוק מע"מ 0%, פגיעה ביחסי ישראל והתפוצות

יום ראשון, אוגוסט 3rd, 2014

אשר רוכברגר מאיר כמה פינות אפלות נוספות בחוק המוצע.  עיקרן פגיעה בעולים – שלא כולם טייקונים ואוליגרכים שאין להם עניין בדירות שהחוק חל עליהן.  ראוי לתקן את הצעת החוק ולהחיל אותה על עולים, אחרת ייפגעו יחסי ישראל ויהודי התפוצות המשך…

בנות בצה"ל – להיות שוות יותר

יום ראשון, אוגוסט 19th, 2012

מסלולים רבים לשירות משמעותי בצה"ל חסומים בפני נשים ובנות משובצות לתפקידים אשר אינם הולמים את כישוריהן. מאחר ושירות בצה"ל הוא עדיין גורם חשוב במוביליות חברתית ובצמיחת מנהיגות עסקית ופוליטית, הדבר משפיע גם על השתלבות נשים מחוץ למסגרת הצבאית

מאת דני זמיר*  המשך…

גיוס חרדים וערבים: לא לסנקציות האישיות

יום רביעי, יולי 4th, 2012

נדב פרץ-וייסוידובסקי מצביע על הבעייתיות של ‘מודל הסנקציות האישיות’ לגיוס חרדים, שמאיים על עקרונות היסוד של מדינת הרווחה ומערכת הביטחון הסוציאלי, ואינו מספק מענה אמיתי למודל הגיוס הישראלי

המשך…

עמותת חדו"ש מציעה: סנקציות כלכליות נגד חרדים שלא יתגייסו

יום חמישי, מאי 31st, 2012

על פי התוכנית, תלמידי ישיבות שיסרבו לשרת יאבדו את זכותם להטבות דיור, הבטחת הכנסה והנחה בביטוח לאומי וכן לא יוכלו לעבוד בשירות המדינה

מאת רביב נאוֶה המשך…

שירות שווה לכולם- האם הדבר אפשרי?

יום רביעי, אפריל 25th, 2012

הקוראים ל"שירות שווה לכולם" מתעלמים מבעיות מעשיות ועקרוניות שגיוס כזה  יעורר

מאת: אשר רוכברגר המשך…

"שירות לכולם" – את מי הוא משרת?

יום רביעי, פברואר 8th, 2012

הקמפיין האחרון לגיוס חרדים לא נועד לגייס חרדים אלא לזרוע פירוד ולהסיט את תשומת הלב ממעשיהם של בעלי-ההון. למרבה הצער, רבים וטובים נופלים בפח

מאת ק. טוכולסקי המשך…

בחירות במפלגת העבודה – שאלון למועמדים בנושאי דת ומדינה

יום רביעי, יוני 15th, 2011

עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון שלחה לששת המועמדים שאלון בו היא מבקשת מהם לפרט את עמדותיהם ותוכניותיהם בשורה של נושאים: נישואים אזרחיים, לימודי ליב"ה, גיור, הקצבות לישיבות ועוד המשך…

עמרם מצנע – מצע חברתי-כלכלי

יום שני, יוני 13th, 2011

מתוך אתר האינטרנט של עמרם מצנע, המועמד לראשות מפלגת העבודה. אתם מוזמנים לשאול אותו שאלות על מה שלא ברור, במסגרת פרוייקט השימוע למועמדים. זיכרו לשלוח העתק מהשאלות
לפרסום כאן, וכשתהיה תשובה – גם אותה
המשך…