Posts Tagged ‘שירות-התעסוקה’

עתירות נגד שירות התעסוקה על שלילת גמלת הבטחת הכנסה

יום שלישי, אפריל 25th, 2017

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה הגישה חמישה כתבי תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, במסגרת מוקד למיצוי זכויות אשר מפעילה הקליניקה במשרדי "מען" (ארגון עובדים) במזרח ירושלים, ובשיתוף פעולה עם הארגון

המשך…

מען – דו"ח על הכשלת מבקשי קצבאות במזרח ירושלים

יום שלישי, נובמבר 24th, 2015

במזרח ירושלים המוסד לביטוח לאומי מכשיל הגשת תביעות לקצבאות קיום; ושירות התעסוקה מכשיל את התייצבות דורשי העבודה

המשך…

מזרח ירושלים: ביטח לאומי ושירות התעסוקה מכשילים את מבקשי הקצבאות

יום שני, נובמבר 16th, 2015

דו"ח של ארגון "מען:  המוסד לביטוח לאומי מכשיל  הגשת תביעות לקצבאות קיום של תושבי מזרח העיר, שרות התעסוקה מכשיל את התייצבות דורשי העבודה

מאת מערכת עבודה שחורה המשך…

השביתה בשירות התעסוקה – על שירות ועל תעסוקה

יום ראשון, נובמבר 16th, 2014

מה תפקידו של שירות תעסוקה בעידן המודרני? האם שירות התעסוקה במצבו הנוכחי ממלא את תפקידו? השביתה בשירות התעסוקה פוגעת בכ-170000 אזרחים. מדוע הם אינם מפגינים לסיומה?

מאת: אשר רוכברגר

המשך…

כך יישמרו זכויות העובדים בכל מתכונת של הפרטת שירות התעסוקה

יום חמישי, ינואר 16th, 2014

הכנסת אמנם בלמה לפחות כרגע את הפרטת שירות התעסוקה. האגודה לזכויות האזרח בישראל ורבנים למען זכויות האדם מציגים עקרונות להבטחת זכויות דורשי העבודה בכל מתכונת עתידית של הפרטה, מלאה או חלקית, של שירות התעסוקה

המשך…

עלייה במספר המובטלים – כותב הדו"ח פוטר

יום שני, דצמבר 16th, 2013

לפיד ופלוג קיבלו דו"ח המצביע על עליה דרמטית בכמות המובטלים – הדו"ח נגנז ומחברו בדרך לפיטורים

מאת: ערן הילדסהיים

המשך…

התכנית "לעידוד יציאה לעבודה" – מדוע להצביע נגדה

יום שלישי, יולי 2nd, 2013

ליזה רוזובסקי, דוברת האגודה לזכויות האזרח, מסבירה מדוע יש להתנגד לתכנית שהיא למעשה החיאתה של תכנית ויסקונסין שנכשלה ובוטלה המשך…

משרד התמ"ת: מרכזי התעסוקה הם כלי משלים לשירות התעסוקה

יום ראשון, יולי 1st, 2012
מיכל צוק, המשנה למנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משיבה לאגודה לזכויות האזרח וטוענת כי מרכזי התעסוקה לאוכלוסיה ערבית ואתיופית, בהפעלה משותפת עם ארגון הג'וינט, אינם מחלישים את שירות התעסוקה המשך…

האגודה לזכויות האזרח: הממשלה מחלישה את שירות התעסוקה

יום ראשון, יולי 1st, 2012

פניית האגודה לזכויות האזרח למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, בעקבות החלטת ממשלה בנושא יחידות תעסוקה ליוצאי אתיופיה המשך…

הקיצוץ במגזר הציבורי יעלה לנו הרבה יותר מהדלק

יום ראשון, אפריל 8th, 2012

ק. טוכולסקי מסביר כיצד הפכו ראש הממשלה ופקידי האוצר את הדלק למכשיר שבאמצעותו הם מבצעים חיסול ממוקד בגופים ציבוריים ומקדמים את ההפרטה

המשך…