Posts Tagged ‘שירות המדינה’

השבוע בכנסת: הכנסת שבה למושב הקיץ

שבת, מאי 21st, 2016

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית ×—×™ ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. נוכח האירועים הפוליטיים סביר מאוד שיהיו שינויים בסדרי היום, עקבו באתר הכנסת. יש דיונים ביום ראשון 22/5 המשך…

כשלי פוליטיזציה במינהל הציבורי

יום ראשון, אוגוסט 9th, 2015

הקואליציה רוצה להפוך את המשרות הבכירות בשירות המדינה למשרות אמון שבהן יאוישו מקורבים על בסיס נאמנות אידיאולוגית ולא על סמך נאמנות לאינטרס הציבורי. עו"ד דוד סנדובסקי מסביר את הסכנה של הפיכת משרות בכירות למשרות אמון

המשך…

העבודה המאורגנת – האם יש שוויון הזדמנויות בקבלה לעבודה?

יום שלישי, מאי 20th, 2014

מצב העבודה המאורגנת בישראל נידון בישיבה שארגן חוג עובדי המדינה במפלגת העבודה ב – 14 במאי בסניף המפלגה בירושלים. עקרון שוויון ההזדמנויות בקבלה לעבודה אינו נשמר. קיימים פערים בשכר. בישיבה הועלו עדויות אישיות של עובדים בשכר שעתי
מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

ח"כ חיים כץ: לעקור מהשורש את מרבית החוזים האישיים בשירות המדינה

יום שלישי, אוקטובר 22nd, 2013

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ×—"×› חיים ×›×¥ דנה היום בסוגיית העסקתם של עובדים בשירות המדינה באמצעות חוזים אישיים. בדיון אמר יו"ר הועדה לנציב שירות המדינה: "אתה גורם עוול לעובדים במדינת ישראל; יש לעקור מהשורש את מרבית החוזים האישיים בשירות המדינה" המשך…

הסתדרות האחיות מודיעה שאם לא ייקלטו אחיות ביה"ס – ב 1.8 לא תהיינה אחיות בביה"ס

יום שלישי, יולי 9th, 2013

הסתדרות האחיות: "במידה ולא יקלטו את אחיות ביה"ס לשירות המדינה, החל מה- 1.8 לא יהיו עוד אחיות בבי"ס"

המשך…

ארגון עובדים חדש, עובדי החוזים האישיים במגזר הציבורי

יום ראשון, יוני 23rd, 2013

רם קנדיל, מזכיר אחדות – ארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי, מבקש להציג את ארגונו גם דרכנו.  בהתאם לרוח הזמן ול"רוח המפקד" בממשלה, רוב המתקבלים לשרות מתקבלים בחוזים אישיים ואינם מוגנים ×¢"×™ ארגון כלשהו. הארגון מצפה להחלטת ביה"ד לעבודה כדי להיות מוכר כארגון יציג המשך…

העובדים המועסקים בחוזים אישיים רוצים להקים ארגון עובדים יציג

יום שלישי, אפריל 23rd, 2013

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם מסמך העוסק במאבקם של עובדי חוזים אישיים בשירות המדינה להקמת ארגון עובדים יציג

מאת: מערכת עבודה שחורה

המשך…