Posts Tagged ‘שירותי-בריאות-לתלמיד’

מרכז חזן לצדק חברתי – שירותי בריאות לתלמיד וטיפת חלב בין הפרטה להלאמה

יום שלישי, יולי 12th, 2016

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה על שם יעקב חזן במכון ון ליר מזמין אתכם לשולחן עגול בנושא שירותי בריאות לתלמיד – בין הפרטה להלאמה, שיתקיים ביום שלישי 19 ביולי משעה 16.45 במכון ון ליר בירושלים

המשך…

שירותי בריאות לתלמיד בוועדה לזכויות הילד – השירות יישאר מופרט

יום חמישי, פברואר 20th, 2014

בדיון על שירותי הבריאות לתלמיד, שנערך בוועדה לזכויות הילד(ביום שלישי 18 בפברואר), למרות התנגדות גורפת של רוב הנוכחים בישיבה לשירות המופרט, נציג האוצר (העובד כחודש בלבד באוצר) העביר את מסר התנגדות האוצר להחזרת השירות לידי המדינה

מאת: מערכת עבודה שחורה

המשך…

חה"כ דב חנין: להשיב את שירות אחיות בתיה"ס למדינה

יום רביעי, ינואר 18th, 2012

במהלך דיון בועדת העבודה והרווחה בכנסת בנושא הפרטת שירותי הבריאות לתלמיד, הודיע סגן שר הבריאות ח"כ ליצמן על ביטול המכרז להפעלת שירותי אחיות בבתי הספר. הועדה אימצה את עמדתו של ח"כ דב חנין, כי ביטול המכרז הינו הזדמנות להשבת השירות לידי המדינה

המשך…

מחירה האמיתי של ההפרטה

יום שלישי, ספטמבר 6th, 2011

יש הטוענים כי ההפרטה המאסיבית של שירותים ממשלתיים בשלושת העשורים האחרונים, פגעה באופן קשה ברווחת הציבור. מנגד יש הטוענים כי  ההפרטה, וההסתמכות על המגזר הפרטי, חיוניים לשיפור השירותים הציבוריים ולהפחתת עלותם, וכי אין להסיגם לאחור. כיצד מכריעים בין שני הקטבים? על כך ברשומה זו

מאת: יובל רויטמן

המשך…

הפרטת שירותי בריאות התלמיד – מ"עבודה שחורה" למעריב

יום שלישי, יולי 5th, 2011

ותודה לכתב עמרי מניב, המצטרף לקבוצה של עיתונאים שמוצאים כאן חומר לכתבותיהם. המשך…

האגודה לזכויות האזרח: עיזרו לנו להיאבק בהפרטה בחינוך

יום חמישי, מרץ 10th, 2011

מעבר לדו"חות המתארים תופעות, הדיון הציבורי בהפרטת החינוך דורש גם חשיפה של דוגמאות מהשטח. טלי ניר מבקשת את עזרתכם בשני נושאים: מסלולים סלקטיביים בבית ספר ציבורי והפרטת שירותי בריאות התלמיד המשך…

מרכז חזן במכון ון ליר מציג: אלו הדברים שהופרטו השנה

יום חמישי, ינואר 27th, 2011

במסגרת פרוייקט הדיון בהפרטה שהוא עורך מזה זמן, מציג מכון ון ליר יוזמה חדשה: מעקב שנתי אחר הפרטות

המשך…

הפרטה – איך שגלגל מסתובב

יום רביעי, פברואר 17th, 2010

בדיוני כנס באר שבע לשלום הילד נתגלה שהפרטת שירותי הבריאות לתלמיד נחלה כשלון גמור. אבל סגן שר הבריאות, ח"כ יעקב ליצמן, הכריז שאת גלגל ההפרטה לא ניתן להחזיר לאחור. יהדות התורה מצטרפת לפוגעים ברווחת כל האזרחים. עד ליום שאלה יחליטו לקחת את גורלם בידיהם ויחזירו את מדינת הרווחה
מאת: ק. טוכולסקי המשך…

הצעה: להלאים בחזרה את שירותי הבריאות לתלמיד

יום ראשון, ינואר 17th, 2010

ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לדון הבוקר בתיקון לחוק בריאות ממלכתי שאמור להחזיר את שירותי הבריאות לתלמיד לאחריות משרד הבריאות

המשך…