Posts Tagged ‘שינוי שיטת הממשל’

ממשלה גדולה תועיל למשק

יום ראשון, מרץ 10th, 2013

דרישת "יש עתיד" ו"הבית היהודי" להקטנת הממשלה, מתוך הנחה שהיא בזבוז תקציבי, אינה בהכרח נכונה. השאיפה לקדם משילות על-ידי שינוי שיטת הממשל אינה מחייבת את הקטנת הממשלה, אלא להיפך

מאת: יהונתן קלינגר

המשך…

שינוי שיטת הבחירות – שינוי לרעה

יום ראשון, פברואר 3rd, 2013

לאחר הבחירות שוב עולה על הסדר ההצעה לשינוי שיטת הממשל. לאור התמיכה שהצעה זו זוכה לה מצד לבני לפיד והליכוד ביתנו, חשוב להדגיש את המגרעות החמורות של הצעה זו ואפילו את חוסר הנחיצות בה

מאת: נפתלי גוטמן

המשך…

שינוי שיטת הממשל – שיטת "המפלגה הגדולה" לא תעבוד

יום חמישי, ינואר 31st, 2013

שינוי שיטת הממשל על-פי "יש עתיד" יחליש את הדמוקרטיה, לא את הסחטנות שאותה הוא רוצה למנוע

מאת רביב נאוה

המשך…

תוצאות בחירות 2013 – שרי ניצחה את שלי

יום ראשון, ינואר 27th, 2013

להלן  חמש תובנות בעקבות קבלת התוצאות של בחירות 2013

מאת: אמיר יובל

המשך…

מבקר המדינה, פתח בחקירה נגד השר ישראל כץ

יום שלישי, יוני 12th, 2012

 עו"ד דקל דוד עוזר, העומד בראש תנועת 'דור האמת', שלח מכתב למבקר המדינה ולועדת האתיקה של הכנסת, בדרישה לבדוק האם פעולתם של שני ארגונים חוץפרלמנטאריים לשינוי שיטת הבחירות, נעשתה תוך תיאום אסור מול חברי קואליציה, ובראשם השר ישראל כץ, והאם הדבר איננו מהווה, לכאורה, עבירה על חוק מימון מפלגות

המשך…