Posts Tagged ‘שח"ם’

הדייג – לקט המלצות קריאה מס' 51

יום שישי, ספטמבר 30th, 2011

מבחר תכנים מעניינים שהתפרסמו ברשת בשבוע החולף.

ליקט וערך: דורון קאלו המשך…