חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

עבודה שחורה » שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם

מאמרים בענין עבודה שחורה » שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם


"יוזמת שיח" – רשמים מכנס בין-לאומי

נושאים דעות, הפנקס פתוח והיד כותבת, זכויות אדם ב 25.05.11 5:03

הרב עדית לב שבה אופטימית מכנס זכויות חברתיות וסביבתיות בארה"ב להמשך »

נערך על ידי רביב נאוה
תגיות: , , ,

שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם – על התפיסה ועל הפעילות בשטח

נושאים הפנקס פתוח והיד כותבת, זכויות עובדים ותעסוקה, כלכלה ותקציב ב 12.05.11 6:04

הרב עידית לב מסבירה על תפיסת הצדק הכלכלי וחברתי של שומרי משפט: רבנים למען זכויות אדם, וסוקרת את פעילויות הארגון למען מדינת רווחה: הפעילות נגד תכנית ויסקונסין, מאבק באבטלה, הלובי בנוגע לתקציב המדינה

המסורת היהודית משרישה לנו תפיסה של חובת הקהילה לדאוג לחלשיה, ולספק שירותים בסיסים לחבריה. כבר במקרא זועמים הנביאים כנגד אי הצדק הכלכלי המוטח בעניים ובחסרי ישע.

מדינת ישראל אימצה מחד את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות המפרטת  זכויות במספר תחומים: עבודה, ביטחון סוציאלי, בריאות, חינוך ותרבות, ומצד שני הפערים הכלכליים, הרעב העוני והאבטלה במדינה הולכים ומעמיקים.

אנו שואבים מתוך המסורת היהודית את הערכים של סיוע לחלש,ערבות הדדית ואחריות הדדית בין הקולקטיב ובין היחיד המנחים את פעולתנו, ועל פי האמנות הבינלאומיות אנחנו מגדירים מהם התחומים בהם אנו עוסקים בתחום הנרחב של צדק חברתי.

בשנים האחרונות בחרנו להתמקד בזכות לתעסוקה. הובלנו את המאבק נגד תוכנית ויסוקנסין, בו הצלחנו לבטל את העברת אחריות המדינה לאזרחיה החלשים ביותר לידיים פרטיות, בניסוי שהראה עד כמה התוכנית נכשלה.

כיום אנו עוסקים במובטלים ובעובדים במשרות חלקיות או מלאות בשכר נמוך. אנו שואפים ליישומה של מעלת הצדקה הגבוהה ביותר של הרמב"ם, סיוע למובטל במציאת עבודה, ונתינת "מתנה או הלוואה" בזמן האבטלה על מנת להבטיח את הקיום הבסיסי. בנוסף אנו פעילים בשדולה בכנסת על מנת להבטיח חלוקה צודקת יותר של המשאבים של מדינת ישראל,

תוך הדגשת האחריות החברתית לאור המסורת היהודית. הניסיון המצטבר שלנו מלמד אותנו כי לארגונים חברתיים יש וצריכה להיות תרומה משמעותית בקבלת ההחלטות על חלוקת המשאבים של מדינת ישראל, במיוחד לאור העובדה שבשנים האחרונות בוחרים פעם אחר פעם לפגוע בשכבות המוחלשות ולהעניק תמריצים לשכבות הגבוהות.

אנחנו מסייעים למאבקם של קבוצות שונות בחברה הישראלית על מנת לקבל את הזכויות הכלכליות חברתיות ותרבותיות המגיעות להם. תמכנו במאבקם של קבוצות מובטלים, משפחות חד-הוריות, קשישים, נכים, חולים ואחרים שצורכיהם הדחופים נופלים דרך חורי רשת הביטחון החברתית. אנו משתמשים בקולנו הייחודי כארגון רבני כדי לאחד את הקבוצות השונות בחברה הישראלית סביב חזון של צדק וערכים יהודיים במאבק המשותף למען צדק חברתי וכלכלי.

חלוקת העוגה

הניסיון המצטבר שלנו מלמד אותנו כי לארגונים חברתיים יש וצריכה להיות תרומה משמעותית בקבלת ההחלטות על חלוקת המשאבים של מדינת ישראל, במיוחד לאור העובדה שבשנים האחרונות בוחרים פעם אחר פעם לפגוע בשכבות המוחלשות ולהעניק תמריצים לשכבות הגבוהות. ולכן אנחנו מסייעים למאבקם של קבוצות שונות בחברה הישראלית על מנת לקבל את הזכויות הכלכליות חברתיות ותרבותיות המגיעות להן. תמכנו במאבקן של קבוצות מובטלים, משפחות חד-הוריות, קשישים, נכים, חולים ואחרים שצורכיהן השונים והדחופים נופלים דרך חורי רשת הביטחון החברתית. אנו משתמשים בקולנו הייחודי כארגון רבני כדי לאחד את הקבוצות השונות בחברה הישראלית סביב חזון של צדק וערכים יהודיים במאבק המשותף למען צדק חברתי וכלכלי.

תוכניות לשינוי

כיום יש לנו שני פרויקטים מרכזיים בתחום צדק חברתי וכלכלי, האחד הוא פיקוח על מרכזי תוכנית ויסקונסין והשני הוא עבודת לובי בנוגע לתקציב המדינה.

נחנו בקשר עם פורום רחב יותר של ארגונים חברתיים העובדים גם הם על תוכנית ויסקונסין.

עיקרי אמנת הפורום:

  1. קידום מדיניות של צמצום פערים, של מאבק באבטלה ובעוני ובחיזוק השירות הציבורי ומנגנוני הרווחה; תקציב של שלום, צדק ושוויון.
  2. שוויון ערך האדם הוא הבסיס, וממנו נובעת גם הדרישה לקיום ואכיפה של זכויות אדם בישראל, ושמירה על זכויות הנשים, והמיעוטים.
  3. הכלי המרכזי הוא מדינת רווחה, וחיזוק אחריות המדינה לאזרחיה בנושאי עבודה, רווחה, חינוך ובריאות. (תפיסה זו יוצאת כנגד הגישה הניאו ליברלית המנחה את פקידי האוצר. בנוסף תפיסה זו מובילה למאבק כנגד הפרטת שירותים חברתיים וציבוריים, ופעילות לחיזוק רשת הביטחון החברתית והרחבת אחריות המדינה לאזרחיה).
  4. קיום בכבוד לכלל תושבי המדינה.
  5. חינוך ככלי לצמצום פערים בחברה הישראלית.
  6. קידום צמצום פערים כלכליים בחברה הישראלית, על רקע עדתי, לאומי, מגדרי ודתי, כאשר יש להשקיע בראש ובראשונה בפריפריות החברתיות והגיאוגרפיות.
  7. ביצור מעמד בית המשפט בישראל, לשמירה על שלטון החוק, לחקיקת חוקה לישראל, להשרשת ערכים של מינהל תקין ושקיפות שלטונית, תוך שמירה על טוהר מידות וביעור נגע השחיתות.
  8. קידום פיתוח בר-קיימא, למען הדור הזה והדורות הבאים, תוך שמירה על צדק סביבתי ושיפור איכות הסביבה, האוויר והמים.

העקרונות המנחים את פעילות הפורום הם מאבק כנגד האבטלה בחברה, שמירה ועידוד העבודה המאורגנת ושמירה והגנה על זכויות העובדים המאורגנים והבלתי מאורגנים.

המאבק בויסקונסין

הביקורת שהשמענו על תוכנית ויסקונסקין עמדה על כך כי המטרה לעזור מובטלים לחזור למעגלי העבודה היא מטרה ראויה; יחד עם זאת טענו כי ישנה אמנה חברתית בסיסית בין המדינה לאזרחיה, המדינה אחראית לדאוג לזכויות האזרחים לחירות, בטחון, שיווין הזדמנויות, קיום בכבוד ועוד. מסירת הסמכות השלטונית הזו לזכיין פריטי מבטלת את האמנה שבין המדינה לאזרחים. התוכנית הנוכחית נכשלה בשל מספר רב של סיבות, ובעיקר בגלל מבנה התוכנית ואטימות המפעילים הפרטיים. התנגדנו להפרטת שירותי רווחה ובמקרה זה היא התגלתה כניסוי לא מוצלח על גבו של האזרח המוחלש. זאת משום שהתמריץ הכלכלי שאינו הבחין בין השמה בעבודה לבין שלילת קצבה. התוכנית החריפה את מצבם הקשה של המובטלים. הלכה למעשה מטרת התוכנית הייתה חסכון בקצבאות ולא השמה בעבודה. למרות שהתוכנית הייתה תוכנית ניסיונית, עדיין את כשליה שילמו המשתתפים שקצבתם נשללה על פי תקנות שהן בבחינת "גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה". למרות הצורך בפיקוח, התוכנית חסרה פיקוח אפקטיבי על החברות הפרטיות. הממשלה בתוכנית ויסקונסין ויתרה על האחריות החברתיות (accountability). אסור לשכוח כי החברה הפרטית אינה נושאת באחריות דומה לזו של הממסד הציבורי, כך שאמצעי המחאה היחידי שנותר הוא האמצעי המשפטי הפרטני. לא נעשה מיון וסינון של משתתפי התוכנית לפני התחלתה על מנת להוציא ממנה את המשתתפים בעלי הסיכויים הנמוכים למצוא עבודה, אם בשל גיל או בשל קשיים רפואיים או נפשיים. המשתתפים בתוכנית נאלצו להתמודד בועדות ערר אל מול עו"ד של החברה ללא סיוע משפטי מטעם המדינה. כתוצאה מכך רוב העררים נדחו.

"שירות בקהילה" נתפס על ידי המשתתפים כעבודה שאין שכר בצידה, ולא נוצל על ידי החברות על מנת להכשיר אנשים לעבודה. מחקרים סביב העולם הראו שתוכניות מסוג אלו לא יכולות להצליח כאשר המשק אינו מייצר מקומות עבודה, ובמקרה הישראלי לא יצרו מקומות עבודה במקביל.

עבודת הלובי

אנו מבקשים לשנות את תקציב המדינה. עבודתנו מתרכזת בסעיפים ספציפיים שאנחנו ומומחים נוספים רואים כפוגעניים כלפי השכבות המוחלשות ומעמד הביניים בחברה. עמדתנו העקרונית היא ש"חוק ההסדרים" הוא חוק "אנטי-דמוקרטי", מפני שהאוצר משתמש בו על מנת להעביר רפורמות מבניות במשק ללא דיון ראוי, לבטל חוקים שהכנסת חוקקה, ולמעשה לנהל את המדינה מאחורי גבה של הכנסת. מעבר לכך היקפו של החוק אינו מאפשר לדון בו בצורה ראויה.

אחת מהדוגמאות לעבודת הלובי בנושא התקציב היא ניסיון שלנו לממש את הזכות המקיפה לבריאות. אנו מאמינים באחריות של החברה לדאוג לבריאות כל חבריה. אנו בעד עדכון אוטומטי של סל הבריאות כך שהכנסת תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל התרופות לא תהיה בת ערובה לתהליכים פוליטיים.

נערך על ידי דליה
תגיות: , , ,

חוק ההסדרים 2011-2012: ההזדמנות שלכם להשפיע

נושאים הפנקס פתוח והיד כותבת, כלכלה ותקציב, מידע על פעילויות ב 21.11.10 5:52

הרב עדית לב מארגון "שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם" ואנחנו ב"עבודה שחורה" קוראים לכם האזרחים להגיד לחברי הכנסת מה אתם חושבים על הסעיפים השונים בחוק ההסדרים, בעזרת דואר אלקטרוני או בהגעה לדיונים עצמם להמשך »

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , , , ,

חוק ההונאות בביטוח לאומי: כולם מרמים?

נושאים דעות, זכויות עובדים ותעסוקה ב 25.10.10 1:26

חוק ההונאות בביטוח לאומי שיובא הבוקר להצבעה בכנסת אינו מידתי ומהווה חלק ממגמת ההתנערות של המדינה מחובותיה כלפי האזרחים

מאת עדית לב להמשך »

נערך על ידי רביב נאוה
תגיות: , , , , , , , ,

חוק שכר מינימום, יש עוד הרבה עבודה

נושאים דעות, זכויות עובדים ותעסוקה, כלכלה ותקציב, פוליטי ב 25.05.10 5:50

השיר לא תם, הוא רק מתחיל, ועדת השרים לחקיקה אישרה אתמול את הצעת החוק של ח"כ עמיר פרץ.  מעכשו צריך להפעיל את כל המנופים, כתבות , טלפונים ומיילים לחברי הכנסת ומה לא, על-מנת שהחוק יחוקק בכנסת
מאת: הרב עדית לב להמשך »

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , ,

הצביעו בעד העלאה מדורגת של שכר המינימום

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה, כלכלה ותקציב, מכתבים ב 23.05.10 6:00

היום תעלה בוועדת השרים לחקיקה הצעת חוק של חה"כ עמיר פרץ להעלות את שכר המינימום בדרגה ל-4600 ש"ח. אזרחים ונציגי ארגונים חברתיים פונים לשרים ומבקשים את תמיכתם בחוק
עדכון: ועדת השרים אישרה את העלאת שכר המינימום – לפי הצעת ח"כ עמיר פרץ – ל-4600 ש"ח בחודש, ההעלאה תיעשה בשלוש פעימות

להמשך »

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , , , , , , , , , ,

הצלחת שיתוף הפעולה חוצה המפלגות בין ח"כים נגד תוכנית ויסקונסין

נושאים דעות, זכויות עובדים ותעסוקה ב 16.05.10 6:02

הרב עדית לב מארגון "שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם"  מספרת על המאבק בתכנית ויסקונסין  וההצלחה, ועל הנחישות להמשיך במאבק נגד תכנית ויסקונסין חדשה

להמשך »

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , , , , , , , ,

הכל אודות ביטול ויסקונסין – ראיון עם ברברה אפשטיין

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה, ראיון החודש ב 12.05.10 6:05

בראיון עם ברברה אפשטיין, מנכ"לית העמותה לסינגור קהילתי, נחשף שיתוף הפעולה בין נבחרי הציבור לבין הפעילות הציבורית בשטח שהוביל לביטול תכנית ויסקונסין. הראיון חושף את דרכי המאבק, את הסכנות הגלומות בתכנית הנוכחית ואת הנחישות להמשיך במאבק נגד הפרטת הסמכות השלטונית
ראיינה: דליה בלומנפלד להמשך »

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

הרחבת "תוכנית ויסקונסין": התשובות לטיעוני האוצר והתמ"ת

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה, חדשות ב 23.12.09 20:21

ביום ד' 23 בדצמבר, קיימה ועדת העבודה והרווחה בכנסת דיון בכוונה להרחיב את תוכנית "אורות לתעסוקה" (תוכנית ויסקונסין). האגודה לזכויות האזרח, שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם, הקשת הדמוקרטית המזרחית ועמותת סינגור קהילתי יוצאות בקמפיין ציבורי נגד הרחבת התוכנית לפריסה ארצית

להמשך »

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , , , , , , ,

תכנית ויסקונסין במבחן המציאות

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה, עלו ברשת ב 4.03.09 6:00

ביום ראשון התקיים כנס בירושלים שעסק בכשליה הרבים של תוכנית ויסקונסין. מובא להלן דו"ח המאגד תגובות לתכנית ומסכם אותה.

להמשך »

נערך על ידי סתיו
תגיות: , , ,

« ישן יותר חדש יותר »