Posts Tagged ‘שדולת הכול חינוך – אחריות המדינה לחינוך ציבורי’

הכול חינוך – יוזמת העמותה להקמת שדולה

יום שני, דצמבר 16th, 2013

איך משתמשת עמותה למימוש מטרותיה באמצעות הקמת שדולה בכנסת. אמנם הקמת שדולה נועדה לקדם מטרות של נבחרי הציבור, אך מתברר כי הקמת שדולה יכולה לשמש כלי לעמותות לקדם מטרות ייחודיות להן

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…