Posts Tagged ‘שביט’

ח"כ הרצוג, איך תשיב את מפלגת העבודה אל תפקידה ההיסטורי

יום שלישי, נובמבר 26th, 2013

"נחזור לקרוא תיגר על השלטון" הכריז ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג עם היוודע ניצחונו הדרמטי על ראשות מפלגת העבודה. השאלה המהותית היא האם יש להרצוג סיכוי כלשהו לפרוע שטר זה, שנראה כרגע בלתי סחיר בעליל
מאת:  ד"ר רון שביט המשך…