Posts Tagged ‘רצח רבין’

התקשורת, אל תאפשרי הסתה נגד מועמדים לכנסת

יום שני, אוגוסט 19th, 2019

פעיל ימין קיצוני  מסית נגד המועמדת ב"מחנה הדמוקרטי" סתיו שפיר. נציג יהדות התורה מסית גם הוא נגד שפיר. אל לה לתקשורת לתת יד להסתה. מכתב גלוי לתקשורת בישראל

מאת: דקלה אלון

המשך…

רצח רבין – הממסד הדתי לא קבע יום צום כמו שנקבע לגבי גדליה בן אחיקם

יום ראשון, נובמבר 13th, 2016

21 שנים מלאו לרצח רבין. מן הראוי היה שהעולם הרבני הלכתי והממסד הדתי יקבעו יום צום כפי שנקבע לגבי הרצח הפוליטי הראשון של גדליה בן אחיקם

מאת: איתן קלינסקי

המשך…

רחבעם זאבי, גנדי, פשיזם, מדוע אף ארגון לא פועל נגד גילויי הפשיזם?

יום שלישי, אפריל 26th, 2016

לציבור הנאור ארגונים, מכוני מחקר, מפלגות. אך אף אחד מהם אינו פועל באופן שיטתי ומאורגן נגד תופעת גילויי הפשיזם במציאות הישראלית

מאת: אולק נצר

המשך…

חברי-כנסת מגיבים ליוזמות החשוכות של משרד החינוך

יום רביעי, ינואר 27th, 2016

להלן רשומות שפרסמו חברי הכנסת זהבה גלאון, תמר זנדברג, אילן גילאון, ממרצ. יצחק הרצוג, קסניה סבטלובה, יואל חסון, מהמחנה הציוני. דב חנין מהרשימה המשותפת בתגובה לשיכתוב ספר האזרחות, לעיוות האמת ביחס לרצח רבין, להשמצת העורך הלשוני של ספר האזרחות וליוזמות חשוכות במשרד החינוך

המשך…