Posts Tagged ‘רפורמה בבריאות הנפש’

חוק ההסדרים – האם הח"כים יתנו יד לרפורמה בבריאות הנפש?

יום ראשון, יולי 14th, 2013

בשבוע זה תצביע מליאת הכנסת במסגרת חוק ההסדרים על הרפורמה  בבריאות הנפש. האם יתנו יד חברי-הכנסת לביטול ההתמחות בבריאות הנפש ולהעברת הטיפול בפגועי נפש לרופאי משפחה ולאחיות קופות החולים?

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

הפרטה וייבוש של מוסדות רווחה – נזק בל ישוער לחוסים

יום רביעי, דצמבר 19th, 2012

לחוסים במוסדות מגיע טיפול מקצועי ע"י אנשים עם הכשרה מתאימה, מתוך בחירה מקצועית ובשמחה. לא מגיע להם לחיות במסגרות בהם בעלי התפקידים לא מתוגמלים כראוי, אינם רואים בעבודתם ייעוד ואינם נמצאים תחת הדרכה ופיקוח צמודים

מאת: דיאנה אחדות

המשך…

הדייג – לקט המלצות קריאה מס' 48

יום שישי, ספטמבר 9th, 2011

מבחר תכנים מעניינים שהתפרסמו ברשת בשבוע החולף

ליקט וערך: דורון קאלו

המשך…

הדייג – לקט המלצות קריאה מס' 6

יום שישי, נובמבר 19th, 2010

מבחר תכנים שהתפרסמו בשבוע החולף ועשויים לעניין את קוראי עבודה-שחורה. ליקט וערך נגה תדמור

המשך…