Posts Tagged ‘רמת-גן’

בית-שמש: גינוי ההפרדה בבי"ס "שפות ותרבויות"- הסתה נגד החרדים

יום שני, ספטמבר 8th, 2014

הצטרפותו של משרד החינוך להתנגדות ההורים החילוניים להקמת בית-ספר חרדי בתוך בית-ספר "שפות ותרבויות בבית-שמש, וגינויו את ראש העירייה, שהתמודד עם בעיית המחסור בכיתות בחינוך החרדי, חושפים את יחס האיפה ואיפה של משרד החינוך כלפי החינוך החרדי לעומת סוגי חינוך אחרים

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

אירועי האחד-במאי: אז איפה אתם בחג?

יום רביעי, אפריל 27th, 2011

יום-הפועלים לא ייערך השנה בתאריכו המקורי בגלל יום השואה אך יצוין בשורה של אירועים בכל רחבי הארץ. לפניכם רשימת האירועים שליקטנו. אם ידוע לכם על אירועים נוספים – אתם מוזמנים להוסיף

מאת: מערכת עבודה שחורה המשך…

סגירת בתי ספר בחיפה וברמת גן – דוגמאות להרס החינוך הממלכתי

יום ראשון, מרץ 1st, 2009

לאחרונה התפרסם בתקשורת כי עיריית חיפה עומדת לסגור שני בתי-ספר ממלכתיים בתחומה. עיריית רמת גן עומדת לסגור בית-ספר ממלכתי, ולפתוח באותו מקום בית ספר אנתרופוסופי, שהוא בית ספר ייחודי, השייך לחינוך המוכר שאינו רשמי

המשך…