Posts Tagged ‘רופאים לזכויות אדם’

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הפסק את הפסקות המים היזומות בגדה

יום ראשון, יולי 3rd, 2016

ביום שני תדון ועדת חוץ וביטחון בבעיית המים בגדה המערבית. המינהל האזרחי הורה לצמצם את אספקת המים לכפרים הפלסטיניים בצפון הגדה המערבית. האגודה לזכויות, יחד עם רופאים לזכויות אדם, פנו במכתב למתאם פעולות הממשלה בשטחים בבקשה לעצור את הפסקות המים

המשך…

חברי הכנסת, התנגדו לחוק האכלה בכפייה

יום שני, יולי 6th, 2015

ארגון רופאים לזכויות אדם קורא לח"כים להתנגד לחוק המאפשר להזין בכפייה אסירים שובתי רעב. "החוק מפר את האתיקה הרפואית וכבוד האדם" המשך…

האם חוק ההסדרים (בריאות) יחזק את מערכת הבריאות הציבורית?

יום רביעי, נובמבר 12th, 2014

ארגוני זכויות אדם: רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח ומרכז אדוה, שלחו הערותיהם להצעת החוק. הארגונים מחווים דעתם כי מערכת הבריאות הציבורית לא תחוזק באמצעות הצעת חוק זו, שנכתבה בעקבות המלצות ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית

המשך…

לא לאפשר תיירות מרפא בבתי-חולים ציבוריים

יום ראשון, מאי 11th, 2014

ביום שלישי 13 במאי תדון ועדת ביקורת המדינה בנושא תיירות מרפא. מרכז אדוה, האגודה לזכויות האזרח וארגון "רופאים לזכויות אדם" פרסמו לקראת הדיון נייר עמדה המתנגד לתיירות מרפא בבתי-החולים הציבוריים

המשך…

איך חותרת לשכת נתניהו תחת הדמוקרטיה

יום חמישי, מאי 8th, 2014

המאמר חושף את השיטות בהן חותר נתניהו תחת הדמוקרטיה הישראלית: על ידי חקיקת חוקים נגד ארגוני זכויות אדם, על ידי הקמת ארגונים נגדיים כמו "אם תרצו" ועל ידי הפעלת רשויות השלטון נגדם כמו רשות המסים שלא אישרה פטור ממס לארגון "רופאים לזכויות אדם"

מאת: יוסי גורביץ ונועם רותם

המשך…

האם ועדת גרמן תחזק את הרפואה הציבורית?

יום ראשון, מרץ 2nd, 2014

הזירה הציבורית נגד הפרטת מערכת הבריאות הציבורית רותחת. במוצ"ש נערכה הפגנה. ביום שלישי ייערך כנס. האם ועדת גרמן תחזק את הרפואה הציבורית? מה אומרים על כך ארגוני זכויות האדם?

המשך…

לא לשר"פ ולהפרטת הבריאות – הפגנה ב-1 במרץ

יום ראשון, פברואר 23rd, 2014

ההפגנה תתקיים במוצ"ש 1 במרץ בכיכר הבימה בתל-אביב בשעה 19.00 בערב. הלחצים הכלכליים להכנסת השר"פ חזקים מתמיד בוועדת גרמן. בואו להפגין כדי לקרוא לשרת הבריאות לא להיכנע לרפואה הפרטים, להחזיר את כספי הציבור למערכת הציבורית. היוזמים: רופאים לזכויות אדם והפורום לצדק חברתי

המשך…

ועדת גרמן – ההפגנה נגד השר"פ

יום ראשון, ינואר 26th, 2014

ביום חמישי 23 בינואר נערכה ברחבת הסינמטק בת"א הפגנה כנגד הרחבת שירותי השר"פ

המשך…

ועדת גרמן, במקום להרחיב את הרפואה הפרטית – שקמו את הרפואה הציבורית

יום רביעי, יולי 24th, 2013

 ועדת גרמן לבחינת הרפואה הציבורית מתכנסת בקרוב, והאגודה לזכויות האזרח וארגון רופאים לזכויות אדם שולחים לה חוות דעת, על פיה נחוץ שיקום המערכת הציבורית ולא הרחבת המערכת הפרטית

המשך…