Posts Tagged ‘קרקע חקלאית’

חוק הותמ"ל – יו"ר מרכז המועצות האזוריות קורא לבטלו

יום חמישי, ינואר 4th, 2018

הוועדה לתוכניות מועדפות לדיור (הותמ"ל) מתגלה כגוף עוקף תכנון ודמוקרטיה. יישום חוק הותמ"ל מאפשר להפקיע קרקעות חקלאיות בהיקפים גדולים במרחב הכפרי ובכל רחבי הארץ בהליך מזורז והרסני ויגרום להרס 600 אלף דונם שטח חקלאי. יו"ר מרכז המועצות האזוריות פונה במכתב לחברי-כנסת המתריע מפני ההליכים ההרסניים בותמ"ל וקורא לפעול לביטול החוק

המשך…

החטיבה להתישבות: היישובים המתוכננים ליד ערד – יהיו חקלאיים

יום שלישי, ינואר 10th, 2012

בתגובה למכתב ששלח יעקב לקס הודיעה שרת החקלאות ×›×™ הישובים הצפויים לקום במבואות ערד לא יהיו ישובים חקלאיים.  בחטיבה להתיישבות, האחראית על הקמתם, חושבים אחרת. להלן תגובתם, כפי שהתפרסמה באתר "31 מזרח" המשך…

אורית נוקד: הישובים ליד ערד לא יהיו חקלאיים

יום ראשון, ינואר 1st, 2012

בתשובה למכתבו של יעקב לקס שפורסם כאן כותבת שרת החקלאות, ×—"×› אורית נוקד, ×›×™ הישובים שעל הקמתם החליטה הממשלה, לא יהיו חקלאיים, בשל המחסור בקרקע ובמים באזור המדובר המשך…

אורית נוקד, איזה ישובים חקלאיים מתוכננים ליד ערד

יום חמישי, דצמבר 1st, 2011

נוכח שמועות וידיעות אודות ישובים חקלאיים המתוכננים להקמה ליד ערד שואל יעקב לקס את שרת החקלאות, ×—"×› אורית נוקד, מה ×™×”×™×” בסיסם הכלכלי-חקלאי של הישובים האלה וכמה קרקע ומים יוקצו לשם כך המשך…

המדינה מתנכלת לתנועה השיתופית הכפרית

יום שני, נובמבר 15th, 2010

השיתופיות, על היבטיה הערכיים ועל מופעיה הארגוניים, זו המצויה בבסיס האתוס של הכפר הישראלי, גם זה המשתנה, מצויה תחת מתקפה עזה. מדובר בתחום שהינו מהתחומים המבדילים ומייחדים את ההתיישבות הכפרית, קיבוצית ומושבית, מרשויות עירוניות
מאת: אלון שוסטר – ראש המועצה האזורית שער הנגב המשך…

יקיר פלסנר: על השמאי הממשלתי להיועץ בכלכלן

יום ראשון, מאי 9th, 2010

לפני שבועות אחדים פרסמנו את מכתבו של דקל דוד עוזר אל שר המשפטים בתביעה לפטר את השמאי הממשלתי מר אייל יצחקי. הפרופסור לכלכלה חקלאית יקיר פלסנר, במאמר תשובה מנומק מונה את הכשלים הכלכליים והלוגים במסמכו של השמאי
ליקט:
יעקב לקס

המשך…

חנתון – איך הופכים קיבוץ לעסקת נדל"ן

יום שלישי, דצמבר 8th, 2009

מסכת מעין קפקאית, זה התאור המתאים למה שחווים החברים בחנתון.  אולם בשונה ממקרהו של האזרח ק., שלא ידע מי מייסר אותו ולמה הוא מיוסר, הרי החברים בחנתון יודעים גם יודעים את זהות המתנכלים להם ואת המניע להתנכלות, המניע הוא מה שמשגע-את-בני-האדם. כסף
מאת: אורי מתוקי

המשך…

הפרטת קרקעות – חמש סיבות נגד ההפרטה

יום ראשון, יולי 26th, 2009

העיתונאי רביב דרוקר מתגייס במאמר בבלוגו לתקשורת התומכת ברפורמת הקרקעות. הוא מציג את  הציבור המתנגד לה  כאחוז פחדים וחושש מקונספירציות. מאמר תגובה זה  מציג חמש סיבות המסבירות את חששותיהם של המתנגדים לרפורמה, ובהן הניסיון לבצע מחטף באמצעות חוק ההסדרים במקום  לנהל דיון ציבורי מעמיק.

 מאת: אורי אמיתי

המשך…