Posts Tagged ‘קרינה-סלולרית’

קרינה מטלפון סלולארי מסוכנת לבריאות הציבור

יום חמישי, נובמבר 8th, 2018

המחקר של התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה מצא שקרינת הטלפון הסלולארי הגבירה גידולים בלב ובמוח, גרמה לנזק ללב ונזק לדנ"א בתאי מוח של חולדות ועכברים. סוכנויות בריאות ורגולציה צריכות להזהיר את הציבור מפני ההשפעות הבריאותיות של קרינת רדיו. מכתב שנשלח לחברי-כנסת

המשך…

האם להכניס טלפונים סלולריים לשימוש בשיעורים בבתי-ספר? – חלק ג'

יום שלישי, מרץ 6th, 2018

מה אומרים חוזרי מנכ"ל משרד החינוך על השימוש בטלפונים סלולאריים. נדרשת הסדרה באמצעות חקיקה שתבטיח את טובת התלמידים ואת בריאותם

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

האם להכניס טלפונים ניידים לשימוש בשיעורים בבתי-ספר?- חלק א'

יום שלישי, פברואר 20th, 2018

הוועדה לזכויות הילד דנה בנושא הכנסת טלפונים ניידים לבתי-ספר. הדיון בישיבה הוא צעד פרלמנטארי ראשון, ככל הנראה, לקידום היוזמה להכניס שימוש בטלפונים סלולאריים בתוך שיעורי הלימוד בבתי הספר בישראל. יוזמה הפוכה מזו של האיחוד האירופאי שמתכוון לאסור על כך

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

משרד הבריאות, מנעו חשיפת ילדים לקרינת רדיו בבתי-הספר

יום חמישי, יולי 28th, 2016

תלמידי בתיה"ס חשופים לקרינת רדיו עקב חיבורי Wi-Fi בכיתות ובמסדרונות ושימוש מוגבר בלפ-טופים וטלפונים סלולריים. זאת, על אף עדויות שקלרינה זו עלולה להיות השפעה מסרטנת על ילדים ובניגוד לעיקרון הזהירות המונעת. מכתב ששלחה אם לילדים למדען הראשי של משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו

המשך…

המאבק בחדרה נגד אנטנות סלולאריות

יום שלישי, מאי 10th, 2016

תושבים בחדרה התארגנו למאבק במטרה להרחיק אנטנות סלולאריות מבתי-מגורים. להלן מכתב שנשלח בתפוצה רחבה לגורמים מקצועיים הנוגעים בדבר, לשרים, לחברי-כנסת, לתקשורת ועוד, המבקש סיוע במאבק

המשך…

אנטנות סלולאריות מול גני ילדים – הקרינה מסכנת את ילדי הגנים

יום ראשון, נובמבר 10th, 2013

הוזלת השימוש בסלולארי בשנת 2011 הייתה כרוכה בהיתר המדינה לשתי חברות חדשות לבנות אנטנות סלולאריות, תוך דילוג על התקנות המחייבות את החברות האחרות. סוג האנטנות שהותר מסכן את בריאות הילדים במקרים בהם האנטנות ממוקמות מול גני ילדים. למרות הסכנה, המדינה אינה נוקטת יוזמה לבטל סכנה זו

מאת: י.ג.

המשך…

המאבק הצליח – הוט מובייל הסירה את האנטנות

יום שני, נובמבר 26th, 2012

איתן קלינסקי ניהל מאבק להסרת אנטנות סלולריות שחברת "הוט מובייל" הציבה בביתו. לאחרונה הוכתרו המאמצים בהצלחה והאנטנות הוסרו. המשך…

משה כחלון, עזור לנו להיפטר מאנטנות סלולריות בביתנו

יום רביעי, אוקטובר 24th, 2012

איתן קלינסקי פונה בתחינה לשר התקשורת ×—"×› משה כחלון שיעזור לו ולשכניו להיפטר מהאנטנות שלדבריו מסכנות את דיירי הבית.  מערכת עבודה שחורה פנתה אל חברת הוט מובייל בבקשת תגובה.  התשובה שקיבלנו אינה תשובה, קראו את כל התכתובת המשך…

חנין לכחלון: זהירות עם הרפורמה בסלולר

יום שני, אפריל 18th, 2011

חבר הכנסת ד"ר דב חנין (חד"ש), יו"ר הועדה המשותפת לסביבה ובריאות בכנסת, שיגר מכתב לשר התקשורת, ×—"×› משה כחלון בו הזהיר מההשלכות הסביבתיות והחברתיות של אישורן של שתי חברות הסלולר החדשות המשך…

יעקב ליצמן, עקרון 'זהירות מונעת' יפחית נזקי קרינה סלולרית

יום רביעי, יולי 22nd, 2009

בעקבות העלייה התלולה במספר חולי סרטן בלוטות הרוק והזיקה הגוברת בין קרינה סלולרית לסרטן, כותב דר' אלי הרלב מכתב נוקב לסגן שר הבריאות, יעקב ליצמן, בו הוא קורא להפעיל את עקרון הזהירות המונעת, ולא לחכות עד אשר הניסוי הגדול בבני אדם יוכיח את הקשר

המשך…