Posts Tagged ‘קקל’

רחל עזריה מקדמת פתרון לאדמות הכנסייה

יום ראשון, אוגוסט 13th, 2017

ח"כ רחל עזריה (כולנו) מקדמת פתרונות לבעיית קרקעות הכנסייה בירושלים ובמקומות אחרים שחכירת קק"ל עליהן תסתיים בקרוב. יזמי נדל"ן קנו את הזכויות על הקרקעות. תושבי הדירות התארגנו למנוע העברת הבעלות ליזמים אלה. ח"כ עזריה נרתמה לעזרה

המשך…

הדיון בבג"צ על מרכז הקליטה במבשרת ציון – התנועה לאיכות השלטון נגד רמ"×™, קק"ל והסוכנות

יום רביעי, ספטמבר 28th, 2016

היום יתקיים דיון בבג"ץ בעתירת התנועה לאיכות השלטון נגד הסוכנות היהודית, החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות, רשות מקרקעי ישראל וקק"ל במטרה למנוע מעובדי הסוכנות לעשות רווח אישי על קרקע שהסוכנות הייתה אמורה לנהל למען העם היהודי

המשך…

הפרטת קרקעות קק"ל – תחקיר של "דבר ראשון"

יום ראשון, ספטמבר 11th, 2016

למרות תקנון קק"ל, האוסר עליה למכור קרקעותיה, היא תמכור אותן באמצעות עסקה סיבובית שסוכמה בהסכם מ- 2015 בין המדינה לקק"ל, לפיו קק"ל תעביר קרקעות למדינה והמדינה תפריט אותן. הפיילוט שמבצעת קק"ל להפרטת כ-650  נכסים הוא ראשית תהליך ההפרטה

מאת: יניב כרמל

המשך…

התנועה לאיכות השלטון נגד מינוי עו"ד שלמה דרעי נציג קק"ל למועצת מקרקעי ישראל

יום שלישי, אפריל 5th, 2016

מינויו של עו"ד שלמה דרעי למועצת מקרקעי תעמיד אותו בניגוד עניינים עסקי.התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו"ר קק"ל, דני עטר והצביעה על זיקתו של עו"ד דרעי לשר הפנים ואף העלתה את החשש הכבד לניגוד עניינים בכהונתו הן בהנהלת קק"ל והן ככל שימונה למועצת מקרקעי ישראל

המשך…

הבחירות לראשות הקק"ל – הבעיות סביב מועמדותם של הסוציאל-דמוקרטים

יום חמישי, אוקטובר 15th, 2015

הבעיות במועמדותם של מיכאל ביטון, ראש המועצה המקומית ירוחם, ודני עטר, חבר-כנסת חדש. נוסף לכך, שני המועמדים הם סוציאל-דמוקרטיים, אבל שניהם מדלגים מהר מדי מתפקיד ציבורי אליו נבחרו. וכן, במקום להתלכד סביב מועמד סוציאל-דמוקרטי אחד, מפצלים את הכוחות בין שני מועמדים

מאת: דני זמיר

המשך…

הבחירות לראשות הקק"ל – האם המועמדים יתחייבו לקיים עקרונות אלה?

יום חמישי, אוקטובר 15th, 2015

מסמך עקרונות שנוסח על-ידי חברי המפלגה והחוג לדמוקרטיה במפלגת העבודה, מופנה על המועמדים לראשות הקק"ל בשאלה: האם תתחייבו. להלן המסמך

המשך…

קק"ל – האמנה עם המדינה תוארך בשנתיים בתמורה לאי חקיקת חוק

יום ראשון, אוקטובר 11th, 2015

במשא ומתן בין השר להגנת הסביבה לבין ראשי קק"ל הוסכם על הארכת האמנה בין הקק"ל לבין המדינה תמורת העברת כספים למדינה. המדינה מתחייבת לא לחוקק חוק בעניין זה. הממשלה תאשר הסכם זה בישיבה ביום ראשון 11 באוקטובר 2015

מאת: איציק וולף, אלעזר לוין

המשך…

חוק ההסדרים 2015 – למה הממשלה רוצה להשתלט על הקק"ל?

יום ראשון, ספטמבר 20th, 2015

הממשלה – בחוק ההסדרים – מבקשת להשתלט על כספי קק"ל. פורמאלית קק"ל היא חברה פרטית בבעלות העם היהודי ולא בבעלות ממשלת ישראל. האם הממשלה תנהג כך גם בחברות פרטיות אחרות? למשל תאגיד הנפט או כי"ל?

מאת: דליה בלומנפלד
המשך…

הזדמנות יוצאת דופן להתחיל לבער את השחיתות בקק"ל

יום חמישי, יולי 16th, 2015

החוג לדמוקרטיה במפלגת העבודה קורא לכם להשפיע על קק"ל, גם אם אתם לא חברים במפלגה

המשך…

רבנים למען זכויות האדם: תכנית פראוור מתממשת

יום שלישי, יוני 30th, 2015

פינויים, הפקעות, הריסות בתים ביישובי הבדואים – כל הפעילויות הללו המתבצעות בשטח מעידות כי תכנית פראוור לפינוי הבדואים מתממשת. זאת במקביל להשקעות למען יישוב קהילות יהודיות

המשך…