Posts Tagged ‘קצבת-נכות’

על תקווה סוציאליסטית מול הפחדות ניאו-ליברליות

יום חמישי, יוני 29th, 2017

מאמר ביקורת על כתבה של מירב ארלוזורוב מדה-מרקר שמציעה שתי חלופות ניאו-ליברליות גרועות, אך מתעלמת מהחלופה הסוציאל-דמוקרטית התומכת הגדלת תקציב המדינה לטובת כלל האזרחים

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

אחוזי נכות גבוהים במפרץ חיפה יותר מאשר בשאר הארץ

יום שני, יוני 27th, 2016

 אדריכל שמואל גלבהרט מתייחס אל הכתבה של יערה שפירא בגלי צה"ל על נתונים חדשים ומדאיגים של שיעורי הנכות הגבוהים באזור מפרץ חיפה לעומת אזורים אחרים בארץ, שפורסמה אתמול (26.6.2016)

המשך…

אנשים עם מוגבלויות – לאפשר להם לעבוד ולהתנייד באופן חופשי

יום שני, ינואר 25th, 2016

 אנשים עם מוגבלויות רוצים להשתכר בכבוד למחייתם. יש לעדכן את קצבת הנכות בהתאם לעדכון שכר המינימום כדי לאפשר להם לעבוד. תוכנית גלגלי דרום ​הינה ראשונה מסוגה ונועדה לאפשר לאנשים עם צרכים מיוחדים לצאת לבתיהם ולנסוע באמצעות אוטובוסים, רכבות ברגל או ברכב פרטי וזאת בעזרת מתנדבים

המשך…

מציאות העוני הרבה יותר שחורה מדו"ח העוני של המוסד לביטוח לאומי

יום שני, דצמבר 14th, 2015

לאחרונה פרסם המוסד לביטוח לאומי את דו"ח העוני. מימדי העוני כפי שנסקרו בדו"ח אינם משקפים את המציאות המרה הקשה הרבה יותר. כדי להתמודד עם בעיית העוני, יש לקבוע גובה סל צריכה לקיום מינימאלי בכבוד ולהטיל חובת דיווח מס הכנסה על כלל האוכלוסיה

מאת: אשר רוכברגר

המשך…

דחיית הצעת חוק השוואת קצבת נכות לשכר מינימום גוזרת על נכים חיים בעוני

יום חמישי, דצמבר 3rd, 2015

הצעת חוק השוואת קצבת נכות לשכר מינימום נדחתה במליאת הכנסת בקריאה טרומית ביום רביעי 2 בדצמבר. הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטת בר אילן הגיבה לדחיית הצעת החוק

המשך…

משה כחלון, סייע לבעלי מום מולד במערכת העצבים

יום חמישי, מרץ 29th, 2012

סבתא לתינוקת עם ספינה ביפידה* כותבת לשר הרווחה, משה כחלון, ומספרת ×›×™ הביטוח הלאומי לא מכיר בזכאות ההורים לסיוע, משום שמצבה אינו תואם את הקריטריונים הקבועים בחוק המשך…

הביטוח הלאומי – האם הקריטריונים לאובדן כושר עבודה אינם מצומצמים מדי?

יום רביעי, דצמבר 21st, 2011

רבנים לזכויות האדם מסייעים בטיפול בשכבות מוחלשות. להלן סיפורה של אישה שאיבדה כושר עבודה, וזקוקה לקצבת נכות מהביטוח הלאומי. אלא שהביטוח הלאומי לא אישר לה זאת. המאבק הוא קפקאי

מאת:עידית לב

המשך…

עופר עיני, המשך במאבק למען צדק חברתי

יום ראשון, נובמבר 6th, 2011

פ.ס., אזרחית המבקשת להישאר בעילום שם, מבקשת לחזק את עופר ×¢×™× ×™ במאבק לביטול עובדי הקבלן וקוראת לו  להירתם למשימה נוספת: פטור מתשלום מע"מ לקשישים ונכים המתפרנסים מקצבאות ביטוח-לאומי המשך…

קצבאות נכות פשוט אינן מספיקות: אני מאשים

יום שני, אוגוסט 8th, 2011

א., נכה המוכר על ידי ביטוח לאומי, מתאר את הקשיים שבהם נתקל מי שמנסה להתקיים מקצבת נכות, במכתב שנשלח לראש הממשלה ולנשיא המדינה

המשך…

חקיקה להשוואת קצבת נכות כללית לשכר מינימום

יום חמישי, יולי 28th, 2011

אליס  הימן שלחה מכתב ל-120 ח"כים, בו היא מבקשת שהחברה תדאג לנכים החיים במצוקה כלכלית בשל הקצבה הנמוכה, ותשווה אותה לשכר מינימום. הביטוח הלאומי מסיים כל שנה בעודף תקציבי. הוא יכול להגדיל את הקצבאות. ח"כ אילן גילאון ממרצ השיב למכתב

המשך…