Posts Tagged ‘קצבאות-ילדים’

השבוע בכנסת: פנסיה, חוק נתוני אשראי, "תודעה יהודית" בצה"ל, משטרת ישראל, ועוד

שבת, פברואר 6th, 2016

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 7/2 המשך…

קצבאות הילדים – מבנה הקצבאות צריך להשתנות

יום חמישי, דצמבר 26th, 2013

כל ילד שלישי בישראל גדל בעוני. שינוי בגובה הקצבאות לא יפתור את הבעיה. מה שצריך להשתנות הוא המבנה שלהן – צמצום הדרגתי של הקצבאות מהילד הרביעי ואילך תוך הגדלת סכום הקצבה המשולמת עבור שלושת הילדים הראשונים במשפחה

מאת: מיכל פנט-פלג

המשך…

יאיר לפיד: של מי הילדים האלה?

יום רביעי, אוקטובר 2nd, 2013

אם האחריות על הבאת ילד לעולם נמצא אך ורק על כתפי ההורים, מדוע המדינה קוראת לאותם ילדים לשרת בצבא? זיו עונה לשר האוצר יאיר לפיד

המשך…

יאיר לפיד, הקיצוץ בקצבאות הילדים מעיד על ניתוק

יום רביעי, אוגוסט 21st, 2013

הקיצוץ בקצבאות הילדים, ויותר מכך – האופן שבו יאיר לפיד מתייחס אליו, מעידים יותר מכל על הניתוק של יאיר לפיד מהציבור שאינו שייך לאלפיון העליון.

מאת: מיכל צ'רנוביצקי

המשך…

תוחלת החיים – בין קיצוץ בפנסיה לבין קיצוץ בקצבאות הילדים

יום רביעי, אוגוסט 21st, 2013

שחיקת מדינת הרווחה מעוררת בנטע חוצן חשדות מטרידים. האם יתכן שזו דרכה של יד נעלמה לבצע תיקון בעליית תוחלת החיים?

המשך…

יאיר לפיד, אין מה להתגאות בפגיעה בקצבאות הילדים

יום שלישי, אוגוסט 20th, 2013

יאיר לפיד מתהדר בפייסבוק בקיצוץ בקצבאות הילדים, שיכנס לתוקפו מחר. נדב פרץ-וייסוידובסקי מראה כיצד זו התהדרות ריקה, שנועדה רק להגן עליו מזעמם של מצביעי יש עתיד שיפגעו מצעד זה

המשך…

חוק ההסדרים 2013 2014 : פגיעה קשה במוחלשים ביותר

יום רביעי, מאי 8th, 2013

לאחר הפרסום הראשוני של טיוטת חוק ההסדרים, נדב פרץ-וייסוידובסקי מצביע על מספר תובנות העולות מהחוק מרובה-הסעיפים ומרובה-הגזירות הזה

המשך…

קצבאות ילדים: בהן אסור לקצץ

יום חמישי, אפריל 11th, 2013

אחד המרכיבים המרכזיים בתקציב המסתמן לשנים 2013-2014, לפי הפרסומים בעיתונות, הוא קיצוץ עמוק בקצבאות הילדים. נדב פרץ-וייסוידובסקי מסביר מדוע קיצוץ כזה יעמיק את העוני בקרב ילדים, אך לא ישיג את המטרות שמסמנים תומכיו.
המשך…

תקציב המדינה 2012 – הסתיימו הדיונים

יום חמישי, ינואר 12th, 2012

כיצד עורכים שינויים בתקציב ובחוק ההסדרים במציאות של תקציב דו-שנתי? מקימים ועדה ומכריזים על חינוך חינם מגיל 3. התקציב כבר יתקצץ לבד.

מאת: אבשלום בן צבי המשך…

קצבאות ילדים – פרספקטיבה אחרת

יום שני, יוני 13th, 2011

כל כך הרגילו אותנו לחשוב שקצבאות ילדים משרתות את האינטרסים של "האחרים" (בעיקר ערבים וחרדים), שאנחנו לא טורחים בכלל לחשוב אם זה באמת נכון והאם עמדתנו בעניין תואמת את הערכים שלנו

מאת: עו"ד דקל-דוד עוזר המשך…