Posts Tagged ‘קו-לעובד’

מען – משרד הפנים הפסיק לנכות דמי טיפול משכרם של עובדים פלסטינים בעקבות עתירה

יום רביעי, דצמבר 2nd, 2020

בפברואר 2020, הגישו מען – ארגון עובדים, בשיתוף עם עמותת קו לעובד, עתירה לבית הדין הארצי לעבודה נגד מדור התשלומים (מת"ש) במשרד הפנים, בדרישה להפסיק נוהג לפיו נוכו דמי טיפול להסתדרות משכרם של עובדים פלסטינים שלא כדין

המשך…

"קו לעובד" – משרד העבודה והרווחה הפסיק מימון לסיוע לעובדים מוחלשים

יום שלישי, מרץ 24th, 2020

משרד העבודה והרווחה הפסיק מימון לשירותי מענה טלפוניים ואינטרנטיים. המשרד לא שש לקדם את ההגנה על אינטרסים של עובדים מוחלשים. האפליה של ישראלים חסרי אמצעים: מהגרים, פליטים ופלסטינים הולכת ומעמיקה. מכתבה של המנכ"לית עדי מעוז

המשך…

קו לעובד – בגצ נגד אי תפקוד מוסד הממונה על עובדים זרים

יום חמישי, ספטמבר 29th, 2016

מדינת ישראל חוקקה חוק כדי להגן על זכויות עובדים זרים, המוחלשים ביותר במדינה. הרשות המבצעת אינה מקיימת את הנדרש בחוק ומקפחת בכך את זכות העובדים הזרים להעסקה הוגנת. "קו לעובד" הגישה עתירה לבג"צ בעניין

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

נגד הבאת עובדים מסין ללא הסכם בילטראלי עם ממשלת סין

יום שני, דצמבר 21st, 2015

עמותת "קו לעובד" פרסמה באתרה כי ארגוני זכויות אדם פתחו בקמפיין אינטרנטי נגד החלטת הממשלה להביא עובדים מסין. לממשלת ישראל אין הסכם בילטרלי עם סין. יש לה הסכמים כאלה עם מדינות אחרות. הסכם בילטרלי מונע ניצול עובדים וגביית דמי תיווך גבוהים, תוך הפיכת העובדים לעבדים. הנה הסרטון שפרסמו:

המשך…

ישראל \ סין – לא לייבוא עובדי בניין מסין לישראל בתנאי כבילה

שבת, דצמבר 12th, 2015

עצומה בין-לאומית משותפת של ארגוני עובדים וארגוני זכויות אדם קוראת לממשלה לעצור עסקת יבוא של 20 אלף עובדים מסין הצפויים לעבוד בתנאי ניצול

מאת רביב נאוֶה

המשך…

חברי הכנסת, אזרחי אריתראה נרדפים

יום שלישי, יולי 7th, 2015

דו"ח של האו"ם שהתפרסם לאחרונה חושף הפרת זכויות אדם  והתעללות שיטתית באזרחים אריתראים מצד השלטון. במכתב ששלחו ארגוני זכויות אדם לחברי הכנסת, הם קוראים להם לבדוק את בקשותיהם של מבקשי המקלט מאריתריאה תוך התייחסות למציאות השוררת בארצם המשך…

שיטות חדשות לניצול עובדים – השעיה וייבוש

יום שלישי, יוני 23rd, 2015

עדויות שעולות מקו לעובד מראות על שיטות ניצול חדשות של מעסיקים: השעיה זמנית, צמצום שעות עבודה וייבוש

המשך…

קו לעובד – יום הפליט 2015 – פליטים עובדים

יום ראשון, יוני 21st, 2015

לקראת יום הפליט 2015 מציגה רכזת תחום פליטים תיאור מקרה של פליט עובד, המשקף את הבעיות המרכזיות בהעסקת פליטים ללא הסדרה מדינתית. סיפורו של פליט אריתראי הכלוא במתקן חולות. לפני כליאתו הועסק בבית-קפה באמצעות חברת קבלן והיא קיפחה את זכויותיו

מאת: נועה קאופמן

המשך…

מבקר המדינה ו"קו לעובד" – על עובדי הקבלן

יום חמישי, מאי 7th, 2015

לאחרונה פורסמו שני דו"חות על מצב עובדי-הקבלן בישראל. דו"ח עמותת "קו לעובד" ודו"ח מבקר המדינה. לצורת העסקה זו השפעות שליליות של חוסר ביטחון תעסוקתי. להעסקת מורי קבלן בחינוך השפעות שליליות על צמצום פערים בחינוך ובחברה

המשך…

האגודה לזכויות האזרח – האם למעסיק מותר לכפות שעון נוכחות ביומטרי?

יום רביעי, מאי 6th, 2015

היום 6 במאי בשעה – 13:00 יתקיים דיון תקדימי בבית הדין הארצי לעבודה בערעור עובדי עיריית קלנסווה על פסק-דין שהתיר למעביד לכפות על עובדיו שעון נוכחות ביומטרי. האגודה לזכויות האזרח וקו לעובד הצטרפו לדיון במעמד ידידות בית-המשפט

המשך…