Posts Tagged ‘קובי-קרטה’

סולידריות של ועדי עובדים

יום שני, נובמבר 19th, 2007

פעילי ועדי העובדים החדשים שקמו בשוק הפרטי, שולחים מסר של סולידריות למורים ומאבקם, וקוראים לכל העובדים להתלכד ולהתאגד על מנת להגן על זכויותיהם, וכנגד נסיונות ההפרטה של מערכות החינוך, הבריאות והרווחה המשך…

זכויות מאבטחים: מתארגנים, נלחמים על הפנסיה – ומנצחים

יום רביעי, אוקטובר 10th, 2007

ועד המאבטחים בפקולטה לחקלאות ברחובות, ובראשם יו"ר הוועד קובי קרטה, זכה בהישג תקדימי: חברת כוח האדם שילמה למאבטחים את מלוא כספי הפנסיה המגיעים להם על פי חוק – ושלא שולמו עד כה – רטרואקטיבית.
מדובר במאות אלפי שקלים!
יואב לוי, יו"ר ועד המאבטחים בבי"ח קפלן, וחבר בעבודה שחורה, מספר על המאבק, הדרך הארוכה, והאור שבקצה המנהרה.

המשך…