Posts Tagged ‘צרפת’

הפגנות האפודים הצהובים – בפריז ובישראל

יום שני, דצמבר 24th, 2018

צירוף מקרים מדהים איפשר לתופעת האפודים הצהובים להתפשט מרחובות פריז ועד רחובות תל אביב. בצרפת כמו בישראל המפגינים הודיעו כי הם "אפוליטיים". הצהוב שלהם הוא נגד האדום והירוק. הם הניפו את דגל הרפובליקה הצרפתית, וכמוהם נהגו הישראלים בהניפם את דגל הלאום

מאת: יעקב בן אפרת

המשך…

הפגנת האפודים הצהובים – אז מה לעזאזל קורה בצרפת? – חלק ב'

יום רביעי, דצמבר 19th, 2018

השסע הגיאו-פוליטי השני הקיים, במקביל לשסע בין צרפת המטרופוליטאנית לצרפת הפריפריאלית, הוא השסע בין האוכלוסיות בערים הגדולות. או, אם לדייק, השסע בין הערים הגדולות לפרברים שלהן

מאת: איתי סלייה

המשך…

הפגנות האפודים הצהובים – אז מה לעזאזל קורה בצרפת? – חלק א'

יום שלישי, דצמבר 18th, 2018

המניע הראשוני למחאת ״האפודים הזוהרים״ הוא תהליך שלא ייחודי לצרפת אבל בצרפת הוא מוצא ביטוי חזק מאוד – גוויעת הפריפריה

מאת: איתי סלייה

המשך…

מאבקים בין סוציאל-דמוקרטים מביאים לעליית ניאו-ליברלים

יום חמישי, יוני 15th, 2017

השמאל נחלש באירופה, אך המפלה של השמאל בצרפת היא העצובה מכולן. אם מפלגות השמאל היו מתאחדות הן היו יכולות להתחרות ברצינות כנגד המרכז והימין. המאבקים הפנימיים בין סוציאל-דמוקרטים מביאים לעליית מועמדים ניאו-ליברליים בצרפת וגם בישראל

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

להתארגן כדי לחזור לרלבנטיות

יום ראשון, ינואר 22nd, 2017

כדי לחזור לעמדת השפעה, על השמאל, בישראל ובעולם, להפסיק להדמות לימין ולקדם ערכים ניאו-ליברליים

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…

הפרטת האולפנים – משרד הקליטה ינהיג מ-2017 חלוקת שוברים ללימוד עברית

יום שני, ינואר 16th, 2017

לפי הודעת דובר במשרד הקליטה החל משנת 2017  כלל העולים לישראל יוכלו ללמוד עברית באמצעות שוברים לאולפנים פרטיים. האם לימוד באולפן פרטי, והגמשת תנאי הלימוד יאפשרו למידה מיטבית של עברית? האם יבטיחו קליטה איכותית של עולה בישראל? להלן ההודעה

המשך…

שוברים לאולפנים – מחטף הפרטה עוקף כנסת

יום שלישי, אפריל 28th, 2015

הממשלה החליטה כי עולים חדשים יקבלו שובר (ואוצ'ר) שיאפשר להם ללמוד עברית באולפנים פרטיים, בנוסף או במקום האולפנים לעברית של משרד החינוך. ההחלטה עלולה להיות צעד ראשון בדרך ל"ייבוש" האולפנים הקיימים, ועלולה גם לפגוע בעולים בשל אי-התאמה של הלימוד באולפנים הפרטיים לצורכיהם

מאת: דליה בלומנפלד המשך…

נתניהו קורא ליהודי צרפת לעלות לישראל. מה יקרה אחרי שיעלו?

יום שני, ינואר 19th, 2015

ממשלה שלא דואגת לאזרחיה שלה קוראת לעלייה המונית ממדינות אחרות. ומה יקרה אחרי שיעלו? ק. טוכולסקי בוחן את סוגיית עליית יהודי צרפת לארץ

המשך…

יש הסכם, ומי מסייע לאיראנים?

יום שני, נובמבר 25th, 2013

אורי יזהר מנתח את מצבנו בעולם נוכח השיח של המעצמות עם האיראנים.  במצב העניינים הזה אין לנו, לשמאל הישראלי הרבה מה לעשות פרט להדגשת עמדותינו בנושא המדיני, לפעול לדלגיטימציה של עמדות הימין ולנקוט בצעדים ממשיים למען התחזקות הכוח לקראת מבחנים שיבואו המשך…

שמאל צריך להיות שמאל אחרת הוא לא אטרקטיבי

יום שני, נובמבר 4th, 2013

שמאל שמתמקד רק בחקיקה ליברלית מצומצמת ולא מתעמת עם בעיות כלכליות וחברתיות אינו שמאל ראוי. ק. טוכולסקי בוחן את המצב בצרפת ובעוד מקומות באירופה. יש לכך גם השלכות עלינו

המשך…