Posts Tagged ‘צמיחה מכלילה’

להציל את העולם מנזקי הניאו-ליברליזם במדיניות החותרת לשוויון

יום שלישי, אוקטובר 11th, 2016

ערב יום הכיפורים הודו מנהלי הכלכלה העולמית בכישלון המדיניות הניאו-ליברלית של הצמיחה המחלחלת לכל שכבות הציבור. הרעיון החדש הוא צמיחה מכלילה. על האזרחים לתבוע לא צמיחה מכלילה אלא חלוקה החותרת לשוויון שתבטיח זכויות בסיסיות ברמה גבוהה לכל אדם

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…