Posts Tagged ‘צמיחה’

כוח לעובדים: להעלות את שכר המינימום ל-30 ₪ לשעה

יום חמישי, אפריל 24th, 2014

חסידי המחשבה הניאו ליבראלית הגיעו למסקנה שגידול באי שוויון פוגע בצמיחה, ולכן יש להעלות את שכר המינימום. אפשר היה לצפות שמשרד הכלכלה יקדם זאת. אך לא כך הוא. ארגון "כוח לעובדים" פתח במאבק להעלאת  שכר המינימום

מאת: דניאל גוטוויין

המשך…

ילדים (עניים) זה צמיחה – המודל הכלכלי של הממשלה הניאו ליברלית

יום רביעי, ינואר 22nd, 2014

ילדים זה שמחה, ילדים עניים זאת צמיחה, וככל שיש בישראל יותר ילדים עניים, המשק צומח מהר יותר, גבוה יותר וחזק יותר אפילו הממשלה מודה בכך שאנו ראשונים, ולכל המקטרגים והנדהמים על מספר הילדים העניים בישראל והיקפה האדיר של התופעה. רשומה של אבי זלינגר מ"היום בבורסה"

המשך…

מדינת הרווחה לא הרסה את אירופה, להיפך

יום שני, אוקטובר 21st, 2013

תושבי אלופות הצמיחה בעולם השלישי מוכיחים "ברגליים" שאירופה "השוקעת" טובה לאין ערוך מארצותיהם ה"צומחות".  ובכלל, ההשוואה היחסית בין "צומחות" ל"שוקעות" מוטה ע"י תקשורת-משרתת-הון
מאת: ק. טוכולסקי המשך…

סטנלי פישר מגלה את הדרך אל האושר

יום רביעי, ינואר 9th, 2013

מה השיב פרופ' סטנלי פישר לשאלתי על כלכלה אקולוגית * וגם: ממשלת ישראל מגלה בהדרגה את הכלכלה האקולוגית

מאת: איתמר כהן (אופנן)

המשך…

קוים אדומים שחסרים במדיניות הכלכלית של יובל שטייניץ

יום רביעי, ספטמבר 19th, 2012

שר האוצר ח"כ יובל שטייניץ הגדיר צמיחה ואבטלה כמדדי ההצלחה היחידים למדיניות הכלכלית של הממשלה.  זו הגדרה שאינה מספקת.  בנוסף לאלה נדרשת הגדרה ציבורית של "קוים-אדומים" חברתיים-כלכליים שפגיעה בהם תגדיר כשלון או הצלחה של המדיניות הממשלתית
מאת: רון גולדרינג המשך…

במקום לטפל בכלכלה הצולעת, נטפלים לפליטים

יום שני, אפריל 30th, 2012

המצב הכלכלי אינו כל כך טוב כפי שמתארים אותו, אבל במקום לטפל בבעיות, מאישימים את הפליטים. ההסתה הזאת כבר הביאה לתקרית בדרום תל אביב ביום העצמות. במאמר הנוקב שלפניכם, מראה עמית הרפז שהכלכלה אינה במצב טוב, עם גידול זעיר בתוצר לנפש, אך במקום זאת, מוצאים אשמים אחרים

המשך…

הדייג – לקט המלצות קריאה מס' 72

יום שישי, מרץ 2nd, 2012

מבחר תכנים מעניינים שהתפרסמו ברשת בשבוע החולף

המשך…

ועדת טרכטנברג, דברים שצריך לעשות אבל לא ייכללו בהמלצות

יום שישי, ספטמבר 23rd, 2011

המשבר החברתי הוא בעיקר תוצאת שינוי הכללים שהופנם בתכנית לייצוב המשק ב-1985.  זו תכנית  שנעשתה ברוח "קונסנזוס וושינגטון" שעיקרה הוצאת השליטה בזרמי ההון מהמדינה והפרתם לידי ה"טייקונים".  השינוי הנדרש הוא שינוי מחדש של מערכת הכללים, מה שועדת טרכטנברג אינה מורשה לעשות
הודעה של מרכז אדוה המשך…

מחאת האוהלים על הרס המעמד הבינוני בארה"ב ובישראל

יום חמישי, אוגוסט 25th, 2011

"אפקט החילחול" –  Trickle down effect – הוא השקר הגדול של השינויים הגדולים שעברו כלכלת ארה"ב בתקופת רייגן וכלכלת ישראל ב"בלימת האינפלציה" ב-1985.  שם וכאן השינויים גרמו להרס המעמד הבינוני
מאת: אמנון פורטוגלי – המכללה החברתית כלכלית המשך…

המלחמה בריכוזיות ומצעד הסיסמאות הקפיטליסטי

יום שני, יולי 11th, 2011

בדיון הציבורי על עליות המחירים מככבת הסיסמה על ריכוזיות היתר של המשק הישראלי. לפני שאנו נסחפים בטרנד "די לריכוזיות", יש לבדוק אם אין כאן עוד סיסמת-סרק המשמשת מסך עשן להעמקת המדיניות הקפיטליסטית

מאת: עמית הרפז, חבר המועצה המקומית ראש פינה המשך…