Posts Tagged ‘ציונות חרד"לית’

מפלגת "ימינה" – פרודיה על הציונות הדתית וגם הבוחר הציוני דתי כבר מבין את זה

יום רביעי, פברואר 12th, 2020

לציונות הדתית יש יותר סיבות להצביע ל"ליכוד" או ל"כחול לבן" מאשר למפלגת "ימינה", שמשרתת מצד אחד בעלי הון, ומהצד השני – רבנים חרדליים, אבל עושה כלום בשביל הציונות הדתית

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

הר הבית כקללה

יום שני, אוגוסט 19th, 2019

הר הבית הוא קללה בגלל התכניות שחוגים במחנה הדתי-לאומי שלנו רוקחים לו. המאבק על הר הבית המובל על ידי חרדים לאומיים משיחיים עלול להצית תבערה פוליטית – צבאית. הר הבית נועד במורשתנו להיות מוקד לערכים אוניברסאליים, לא אתר של קנאות ואלימות, אך המתרחש בו מרחיק את "חזון אחרית הימים"

 מאת: גבי אנדי

המשך…

דגם המדינה האחת מסוכן – הפתרון: שתי מדינות

יום שישי, ספטמבר 28th, 2018

דגם שתי המדינות לשני עמים יאפשר לנו ולעבור  לצד הנכון של ההיסטוריה, הצד  של אלה השואפים לקדם ערכי מוסר אוניברסאליים ("תיקון עולם" במושגים שלנו) במקום לראות בכוח ובקשרים עם בעלי כוח את הדרך למימוש מאוויים

מאת: גבי אנדי

המשך…

הדתיים הציונים (דתציונים) ללא מסיכות

שבת, מרץ 17th, 2018

צבי י' כסה בביקורת נוקבת נגד הציונות הדתית ההתנחלותית על סטייתה מעיקרי התרבות העברית, סטייתה מערכי הציונות ומהרחקת השאיפה לנורמאליות. מדינה כובשת לא יכולה להיות מדינה נורמאלית

המשך…

על דת, חילוניות ולאומנות בגוש אמונים ובבית היהודי

שבת, יוני 24th, 2017

תומר פרסיקו מנתח את הכישלון של גוש אמונים בהחזרה אל הדת, בהתנגדותו לתהליך החילון ואת הדרך בה הולכות הציונות הדתית והבית היהודי

המשך…

כשעולמות מתנגשים: מדוע מסרבים סטודנטים דתיים להוראה ללמד במערכת החינוך הממלכתי דתי

יום שלישי, מרץ 11th, 2014

יותר ויותר סטודנטים דתיים להוראה אינם מעוניינים ללמד במערכת החינוך הממלכתית-דתית. הדבר קורה בשל פער המתרחב והולך בין הצעירים המוכשרים והפלורליסטיים הללו למערכת החינוך הדתית, אשר הולכת ומתחרדת לנגד עינינו ומתמלאת במורים חרדיים-לאומיים הדוגלים בהסתגרות בד' אמותיו של העולם התורני בלבד (מאתר "נאמני תורה ועבודה")
מאת: אסתר לפיאן המשך…

צה"ל – בין ציונות הומניסטית לציונות חרד"לית

יום ראשון, נובמבר 20th, 2011

צהל משמש כזירה מרכזית לדרישות ההחמרה במצוות, בעקבות ההתגייסות לצבא של בני הציונות הדתית. הדרישות לבטל שירת נשים בצבא, ולהנהיג כשרות "מהדרין", הן מקצת הביטויים לכך. על הציונות ההומניסטית להיאבק נגד תופעות כאלה כדי לשמור על אופייה ההומניסטי של הציונות

מאת: דני זמיר

המשך…