Posts Tagged ‘צחי-הנגבי’

הוא אשם!

יום שני, דצמבר 4th, 2017

הדעה הרווחת שרק הרשעה "שיש עימה קלון" פוסלת איש ציבור שסרח, היא הקלה שאינה במקומה, דין הציבור צריך להיות הרבה יותר מחמיר
מאת: יעקב לקס המשך…

ועדת חוץ ובטחון – חפשו את היו"ר

שבת, ינואר 4th, 2014

אי-תפקודה של ועדת חו"ב על רקע חוסר היכולת למנות לה יושב-ראש היא לא רק בעיה פוליטית אלא גם ערכית. יש לקדם חקיקה של הכנסת שתמנע מצבים מעין אלו

מאת רון שביט המשך…

מינוי צחי הנגבי לשר – פשיטת רגל מוסרית ואידאולוגית

יום חמישי, יולי 26th, 2012

צחי הנגבי הוא אדם שאות הקלון על מצחו. לדעתו של ניצן מתן, מינוי אדם כזה לתפקיד של השר להגנת העורף הוא מטריד ביותר, ומשמעותו פשיטת רגל אידאולוגית מוחלטת

המשך…

ציפי לבני, אל תתפתי להיכנס לממשלה

יום ראשון, נובמבר 21st, 2010

לקראת סיומה של הקפאה נוספת – המערכת הפוליטית לאן?

מאת: תמי זנדברג המשך…

כן למינויים פוליטיים

יום ראשון, יולי 18th, 2010

מינויים פוליטיים, לא רק שאינם פסולים, אלא שהם מחויבים למען הסדר השלטוני הנכון.  הסדר השלטוני הוא פוליטי ואינו יכול להיות מבוצע אלא על-ידי בעלי סדר-יום פוליטי שלשמו נבחרו מי שנבחרו.  דברים שבניגוד למקהלה התקשורתית המקובלת
מאת: תמי זנדברג המשך…

הפייגלינים של קדימה

יום ראשון, יוני 27th, 2010

מהו פתרונה של חידת קדימה? האם היא אותה בועת פרסומאים כפי שנראתה בהקמתה? נראה שלא.  רבים מהנצים של פעם התמתנו, והחליפו את הטפרים במעין עלה של זית, לעומתם נשמעים במפלגה הזו קולות אנטי-דמוקרטיים להפליא וקולם של המנהיגים ח"כ ציפי לבני וח"כ שאול מופז אינו נשמע להסותם
מאת: נועם שיזף ותמי זנדברג
המשך…

בחירות 2009: ארבע שאלות לציפי לבני

יום חמישי, ינואר 29th, 2009

ערב הבחירות, מן הראוי לעמת את האנשים שיובילו את הדמוקרטיה הישראלית בשנים הבאות. שאלות בתחומי ביטחון, הון-ושלטון, מנהיגות, יושר והגינות ציבורית מופנות לשרת החוץ והמועמדת לראשות הממשלה מטעם "קדימה" – ציפי לבני.

מאת: איתמר כהן

המשך…

אהוד ברק הוא המפסיד ובגדול

יום ראשון, אוגוסט 17th, 2008

 בכל הוויכוח שמתנהל עתה סביב הפריימריז בקדימה נשכחה העובדה שאין בישראל בחירה ישירה של ראש ממשלה, וכוחו של ראש הממשלה נובע מאישיותו, חוזקו הפוליטי ומסמכותו למנות ולפטר שרים

מאת: דניאל בלוך  המשך…

פואד מסדר ג'ובים לחברי מרכז

שבת, אוגוסט 18th, 2007

שר התשתיות הלאומית, בנימין (פואד) בן אליעזר חשוד שהוא נוהג בדיוק כמו צחי הנגבי, ומחלק ג'ובים לחברי מרכז מפלגת העבודה.

המשך…

פליטי דרפור: ועדת חוץ וביטחון מסירה אחריות

יום חמישי, יולי 19th, 2007

בהמשך לתלונתו של ח"כ אורון, כי הדיון בנושא הפליטים שהיה אמור להימשך בועדת חוץ וביטחון נדחה שוב ושוב, פנינו לח"כ צחי הנגבי, יו"ר הוועדה, וביקשנו לדעת מדוע נדחה הדיון עליו החליטה המליאה.
"אין טעם לנהל דיון מקביל בשתי ועדות", עונה היועצת ליו"ר הוועדה.
כסת"ח פר-אקסלנס.

מכתב זה ראוי לפרסם למען ידע הציבור מיהם נבחריו:
המשך…