Posts Tagged ‘פשיעה’

יצחק אהרונוביץ', פעל להגברת הדברת הפשיעה

יום חמישי, אוגוסט 20th, 2009

על רקע אירועי הפשיעה האלימה בעת האחרונה פונה האזרח נ. ק. אל שר המשטרה יצחק אהרונוביץ' ומבקש ממנו שלא להסתפק ביציבות שעורי הפשיעה אלא לפעול להקטנתם

המשך…

טומנים ראש בחול במפגן של פופוליזם זול

יום חמישי, אוגוסט 20th, 2009

ועדת הפנים של הכנסת התכנסה לדיון חרום בפרץ האלימות.  בבעיות המהותית הנמצאת בבסיס הענין לא דנו בכלל וכמובן שלא דנו בהחלשת יכולת האכיפה עקב ייבוש תקציב  המשטרה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

כל קשר לייצוג המציאות מקרי בהחלט

יום רביעי, ספטמבר 3rd, 2008

הסיקור התקשורתי חסר הפרופורציות של רצח הילדה רוז הוא רק ביטוי קיצוני למצב מתמשך בו התקשורת מתמקדת בשלילי, וגורמת לאזרח לחשוב בטעות שהוא חי במדינה אלימה ומגעילה שבה אדם לאדם זאב

מאת: יוני גרף

המשך…

אופיר פינס – ראשי פרקים למיגור הפשיעה והאלימות

יום שישי, יולי 11th, 2008

אופיר פינס משיב לשאילתא בעקבות דיון על חוק דרומי
המשך…