Posts Tagged ‘פקחי עבודה’

הממשלה רוצה מיקור חוץ? שתשתמש בקואופרטיבים

יום ראשון, פברואר 12th, 2012

מחד אנו מאוכזבים מהישגיה הדלים של השביתה, מאידך הציפיה להעסקה ישירה של כל עובדי הקבלן במגזר הציבורי אינה ריאלית במצב הפוליטי הנוכחי. הצעה לפתרון חלקי – עדיפות במכרזים לקואופרטיבים של נותני שירותים

מאת: עו"ד יפעת סולל המשך…

מחאת האוהלים – אפשר לשקם את מדינת הרווחה בלי גירעון

יום חמישי, אוגוסט 4th, 2011

מפחידים אותנו שדרישות המוחים הן "פופוליסטיות", אבל מי שיתייחס אליהן ברצינות יראה שהן לא רק צודקות אלא גם ריאליות ביותר ואפשר למלא אותן מתוך אחריות למסגרת התקציב

מאת: אמנון פורטוגלי, המכללה החברתית כלכלית המשך…

מחאת האוהלים – מסמך הדרישות של המאהל הירושלמי

יום שלישי, אוגוסט 2nd, 2011

 מאהל המחאה הירושלמי, שתואר בתקשורת כמגובש יותר אידיאולוגית מן המאהל המוביל בת"א, פרסם מסמך דרישות עצמאי והוא מובא כאן כלשונו המשך…

סטודנט, עזור לאכיפת חוקי עבודה (וקבל על זה קצת כסף)

יום שני, יוני 13th, 2011

משרד התמ"ת מגייס סטודנטים/יות לאגף אכיפה למחוזות: ירושלים, ב"ש, חיפה ות"א
המשך…

יצחק הרצוג – מצע כלכלי חברתי

יום ראשון, אפריל 3rd, 2011

יחיעם קראוס, סטודנט לתקשורת פוליטית, מנתח את משנתו של ×”×—"×› יצחק בוז'×™ הרצוג, המשורטטת בספרו החדש המשך…

ישראל מיובשת – העבריינים על חוקי העבודה חוגגים

יום שני, דצמבר 20th, 2010

הפיקוח על חוקי העבודה במשרד התמ"ת סובל גם הוא מייבוש במסגרת המגזר הציבורי. כדי לעמוד בסטנדרטים של ה-oecd יש להוסיף כ-210 תקנים לפקחים. המצב הנוכחי של אי איוש התקנים הוא כר פורה לעבריינות על חוקי עבודה

מאת: איתי אשר

המשך…