Posts Tagged ‘פיתוח-בר-קיימא’

מרכז השל –דו"×— האופטימיות בישראל – הזמנה

יום חמישי, מרץ 19th, 2015

השקת הדו"ח תתקיים ביום שישי 20 במרץ 2015 בשעה 11.00 בקולנוע לב (אולם 2 קומה 3) תל-אביב

המשך…

קונגרס הנגב לכלכלה מקיימת

יום ראשון, נובמבר 24th, 2013

יתקיים בבאר שבע ובמרחב הנגב בתאריכים 9-11 בדצמבר 2013 המשך…

פיתוח הנגב = חיזוק היישובים הקיימים

יום שני, יולי 2nd, 2012

השקעה ביישובים הקיימים, כחלופה להקמת יישובים חדשים, היא ההזדמנות ההיסטורית של המדינה לשים סוף למונח "עיירות הפיתוח" בדרום

מאת: ערן בן נון, רכז מגמה ירוקה במכללת ספיר, תושב באר שבע המשך…

תאגידים, אינטרסים וקבלת החלטות בישראל – כי"ל ושדה-בריר

יום רביעי, פברואר 2nd, 2011

החלטת ראה"מ לעקוף את מומחי משרד הבריאות ולאכוף "בדיקה חיצונית" שתכשיר את כריית הפוספטים בשדה-בריר ליד ערד היא חלק מפוליטיקת המדיניות של ישראל מתנהלת בתוך תרבות פוליטית האוחזת בהיגיון אתני שאימץ תפיסה קפיטליסטית ניאו ליברלית ולוקה באי ליגאליזם
מאת: בתיה רודד המשך…

מאבקים סביבתיים – לקרוא לאויב הניאוליברלי בשמו

יום שני, דצמבר 6th, 2010

כדי שמאבקים סביבתיים יהיו אפקטיביים, הם חייבים להפסיק להיות "לא-פוליטיים". עליהם לחשוף את האידיאולוגיה הניאו-ליברלית של הממשלה המשרתת את בעלי ההון.

מאת: א. קוריאל המשך…