Posts Tagged ‘פיריון העבודה בישראל’

'הארץ' מסוכן לעובדים בישראל הרבה יותר מ'ידיעות' או 'ישראל היום'

יום ראשון, דצמבר 22nd, 2013

ק. טוכולסקי מגיב למאמרה של מרב ארלוזורוב שעסק בפגיעה כביכול של העבודה המאורגנת בפריון. לדעתו, ההגבלות על היכולת לנצל עובדים הם הגורם העיקרי בטווח הארוך להתקדמות טכנולוגית והתפתחות החברה האנושית

המשך…

היעלמותו ושיבתו של פיריון העבודה בישראל

יום חמישי, דצמבר 19th, 2013

הפיריון בעבודה בישראל, לעומת המדינות המפותחות, הולך ומתכווץ. ניתן לראות היטב את המתאם בין דרגת המעבר לשוק חופשי בישראל לפער הפיריון שנפער בין ישראל למדינות המפותחות. עידן "הממשלה הקטנה" – ממשלת-תקציב- קטן-ראש-קטן כיווץ את פיריון העבודה בישראל

מאת: תמר בן יוסף

המשך…