Posts Tagged ‘פיקוח-מחירים’

מאגרי הגז הטבעי – על הממונה להטיל פיקוח על מחיר הגז

יום חמישי, מרץ 20th, 2014

ועדת הכלכלה קיימה ב-18 במרץ 2014 דיון מיוחד בחשש שבענף הגז עלול להתפתח מונופול של החברות נובל אנרג'י ודלק אנרגיה של יצחק תשובה במאגרי הגז "תמר" ו"לוויתן". יו"ר  הוועדה, ח"כ אבישי ברוורמן ביקש מהממונה על ההגבלים העסקיים, דוד גילה, להטיל פיקוח על מחיר הגז הטבעי. אם הממונה לא יחליט, תוגש הצעת חוק בעניין

המשך…

"השמיים הפתוחים" – לעובדים ולצרכנים יש אינטרסים משותפים

יום ראשון, אפריל 21st, 2013

לצד הדרישה מהממשלה להגן על מקומות העבודה של עובדי חברות התעופה הישראליות, על ההסתדרות להיאבק גם נגד המחירים המופרזים שגובות אותן חברות

מאת ק. טוכולסקי  המשך…

אילן גילאון, להחזיר את החלב ומוצריו לפיקוח

יום רביעי, אוקטובר 3rd, 2012

נוכח ההתייקרות הצפויה ח"כ אילן גילאון מבקש להחזיר את מחירי מוצרי החלב לפיקוח המשך…

בעקבות הקיצוצים והגזירות – "צעדת העגלות" חוזרת

יום חמישי, אוגוסט 2nd, 2012

חבורת "צעדת העגלות" מתעוררת לאחר אישור הגזירות בממשלה: היום (חמישי) ב-1830 בתל אביב המשך…