Posts Tagged ‘פורום-מזון-ומכולת’

ארגון כלכלי משותף – הדרך להסדרת פתיחת עסקים בשבת

יום ראשון, יוני 30th, 2013

על מנת לפתור באופן הטוב ביותר את שאלת פתיחת המכולות בשבת מוטב לא להשאיר את העניין לטיפולם של פקידים, מחוקקים ובתי משפט אלא לאגד את כל הצדדים הנוגעים בעניין, בעלי עסקים גדולים וקטנים וצרכנים ולדון בנושא כשלנגד עיניהם טובת הקהילה כולה

מאת ישי אברמס המשך…

האם יאמץ שר התמ"ת את תכנית פורום הקמעונאים בענף המזון

יום שלישי, אוקטובר 12th, 2010

היום יתקיים כנס כלכלי חברתי של משרד התמ"ת לצמיחה כלכלית בחברה הוגנת. במכתב המיועד לשר בנימין בן אליעזר, מציג אלי סתוי, יו"ר פורום מזון ומכולת תכנית להצלת עסקים קטנים ובינוניים בענף, ושואל, האם יאמץ השר את התכנית או שייכנע לתכתיבי העסקים הגדולים בענף

המשך…

הצביעו בעד העלאה מדורגת של שכר המינימום

יום ראשון, מאי 23rd, 2010

היום תעלה בוועדת השרים לחקיקה הצעת חוק של חה"כ עמיר פרץ להעלות את שכר המינימום בדרגה ל-4600 ש"ח. אזרחים ונציגי ארגונים חברתיים פונים לשרים ומבקשים את תמיכתם בחוק
עדכון: ועדת השרים אישרה את העלאת שכר המינימום – לפי הצעת ח"כ עמיר פרץ – ל-4600 ש"ח בחודש, ההעלאה תיעשה בשלוש פעימות

המשך…