Posts Tagged ‘ערכות מגן’

אורית נוקד: משרד התמ"ת בודק את פעילות המרכז למיגון ישיר

יום שלישי, ספטמבר 7th, 2010

בעקבות פנייתו של איתי אשר למשרד התמ"ת לאחר הניסיון למכור לו ערכות מגן הניתנות בחינם לאזרחים, ובהמשך לתשובתה שפורסמה כאן אתמול, מודיעה סגנית שר התמ"ת, ח"כ אורית נוקד, כי במסגרת סמכותה להגנת הצרכן פורסמה אזהרה לציבור ונערכת בדיקה בשטח

המשך…

אורית נוקד ומתן וילנאי משיבים בעניין המרכז למיגון ישיר

יום שני, ספטמבר 6th, 2010

סגני השרים, ×—"×› אורית נוקד (תמ"ת) וח"×› מתן וילנאי (בטחון), משיבים למכתבו של איתי אשר – שנשלח אתמול – בעניין מכירת ערכות מגן על ידי "המרכז למיגון ישיר"

המשך…

המרכז למיגון ישיר – חשד להונאה

יום ראשון, ספטמבר 5th, 2010

מוקדנית העובדת במרכז למיגון ישיר מציעה בטלפון מכירת ערכות מגן לאזרחים. האם יש פה ניסיון להונאה? הרי פיקוד העורף מחלק ערכות מגן לאזרחים בחינם. חבר  מערכת ע"ש, איתי אשר, כתב מכתב בעניין  לסגני השרים אורית נוקד ומתן וילנאי

המשך…