Posts Tagged ‘עמית-הרפז’

עלייתה ונפילתה של דמוקרטיית השוק החופשי

יום ראשון, נובמבר 2nd, 2014

בשנות ה-40 של המאה הקודמת הוצע רעיון החברה הפתוחה, שאיננה נתונה לשליטתם של רודנים, ומבוססת על ציבור אינדיווידואליסטי וכלכלת שוק חופשי. עמית הרפז מביא את סיפורן של שתי תיאוריות, שהספיקו להפוך לחוכמה המקובלת ולהתרסק

המשך…

מדינת הרווחה ואטליי – בזכותו ישראל עצמאית

יום ראשון, מאי 4th, 2014

עמית הרפז מתאר את פועלו של קלמנט אטליי, ראש הממשלה הבריטי שירש את צ'רצ'יל ועשה מהפכה חברתית אדירה בממלכה המאוחרת

המשך…

צבי ישראל על במותיך חלל*

יום ראשון, מרץ 23rd, 2014

עמית הרפז מסביר את ההשלכות השליליות הרבות של הפרטת הדואר

המשך…

נלסון מנדלה – חופש אזרחי ושיעבוד חברתי

יום רביעי, דצמבר 11th, 2013

עמית הרפז בוחן את נלסון מנדלה המנוח בעיניים סוציאל דמוקרטיות

המשך…

קשר ראש-ידיים: הממשלה והשלטון המקומי

יום שני, מרץ 18th, 2013


גם במקומות שבהם גביית הארנונה גבוהה, הרשויות המקומיות אינן יכולות לספק את השירותים הנדרשים מהן ללא סיוע מסיבי מצד השלטון המרכזי, וזה מצדו מעביר עוד ועוד נושאים לתחום אחריותן

מאת עמית הרפז המשך…

פני הדור כפני הכלב

יום שני, ספטמבר 3rd, 2012

בעקבות המקרה של דורון נשר, בוחן עמית הרפז את השינוי בחברה הישראלית, בה היזמות פינתה מקום לשמירה על הכללים

המשך…

הרשעת אהוד אולמרט – על משפט ועל מוסר

יום ראשון, יולי 22nd, 2012

על ההאשמות שהוטחו באהוד אולמרט ועל מסקנות בית המשפט

מאת: עמית הרפז

המשך…

הכשרה אזרחית לפליטים – מענה לטרגדיה ידועה מראש

יום שני, מאי 28th, 2012

בוויכוח על גירוש כליאה ומתן אישורי עבודה – קיימת אפשרות נוספת: השקעה חינוכית ומקצועית בפליטים שתקדם אותם לאחר חזרתם למדינות המוצא ותשפר את מעמדה הבין-לאומי של ישראל

מאת עמית הרפז המשך…

במקום לטפל בכלכלה הצולעת, נטפלים לפליטים

יום שני, אפריל 30th, 2012

המצב הכלכלי אינו כל כך טוב כפי שמתארים אותו, אבל במקום לטפל בבעיות, מאישימים את הפליטים. ההסתה הזאת כבר הביאה לתקרית בדרום תל אביב ביום העצמות. במאמר הנוקב שלפניכם, מראה עמית הרפז שהכלכלה אינה במצב טוב, עם גידול זעיר בתוצר לנפש, אך במקום זאת, מוצאים אשמים אחרים

המשך…

פרי גליל – ההשלכות הנוספות שלא מדברים עליהם

יום שני, פברואר 27th, 2012

עמית הרפז, תושב ראש פינה וחבר המועצה המקומית, פורס בפניכם את ההשלכות הנוספות של סגירת מפעל פרי גליל

המשך…