Posts Tagged ‘עמותת תללים’

מכתב תלונה של מורים ותגובה של "קדימה מדע"

יום ראשון, פברואר 14th, 2016

להלן מכתבם של מורים המלמדים את הילדים החולים בביתם המסביר בעיות בעבודתם. בהמשך תגובת "קדימה מדע" למכתב. לפי המידע שנמסר למערכת, מכתב התלונה נשלח לשר החינוך, ליו"ר ועדת החינוך ולחברי-כנסת

המשך…

שירותי חינוך לילדים חולים – סקירת תלונות שבועית

יום חמישי, נובמבר 12th, 2015

ילדים חולים שנזקקים להוראה בביתם קיבלו את השרות מעמותה בשם תללי"ם. לפני שנה משרד החינוך – לפי תוצאות מכרז – העביר את השרות לחברת "קדימה מדע". להלן מכתב תלונה של הורים לילדים חולים שנשלח אל מנהל המינהל הפדגוגי המשך…

יו"ר ועדת החינוך, כיצד ילמדו ילדים חולים ללא נהלים?

יום שלישי, ספטמבר 1st, 2015

מכתב מנציגת הורים לילדים חולים שנשלח ליושב ראש ועדת החינוך יעקב מרגי, המתריע על עיכוב חמור בהכנות לפתיחת שנת הלימודים של ילדים חולים המרותקים לביתם

 

המשך…

מי יילחם למען הילדים החולים שמשרד החינוך הפקיר?

יום שלישי, יוני 23rd, 2015

משרד החינוך הפקיר את הילדים החולים המרותקים לביתם. הם אינם יכולים לצאת לרחובות להפגין ולהבעיר צמיגים. שנת הלימודים הסתיימה וילדים חולים רבים לא זכו לדי שעות הוראה כמו הילדים הבריאים במשך שנת הלימודים. גם את שעות הקיץ ביטל להם משרד החינוך. נראה שחברת "קדימה מדע" הזכיינית לא תעניק לחולים שעות לימוד בחופשת הקייץ. דבריו הזועמים של ברק הנוהג להגיב לרשומות בנושא הילדים החולים

המשך…

הילדים החולים אינם מקבלים שירות, משרד החינוך אטום

יום רביעי, אפריל 29th, 2015

מכתב ששלחה אם לילד חולה לח"כ אורלי לוי-אבקסיס, מציף את הבעיות הקשות בהפעלת שירות ההוראה לתלמידים חולים ע"י חברת קדימה-מדע שהחלה להפעילו בתחילת שנה זו וחוסר תפקוד של משרד החינוך אל מול הטענות

מאת ש. (השם המלא שמור במערכת) המשך…

מכרז משרד החינוך מתקופת שי פירון שתנאיו הורעו פגע בלימודי הילדים החולים

יום שני, אפריל 13th, 2015

במקום לקדם הצעת-חוק המבטיחה המשך לימוד איכותי לילדים חולים, קידם משרד החינוך בתקופת שי פירון מכרז שתנאיו הורעו וגרם להעברת זכיינות באמצע שנת לימודים. נראה שקידום ההפרטה חשוב למשרד יותר מחינוך איכותי לילדים חולים. עיון בפרוטוקולים של ועדת החינוך והוועדה לשלום הילד בנושא הילדים החולים
מאת: דליה בלומנפלד המשך…

מאחורי הקלעים: על הרשומה "קדימה מדע" – בעיות בטיפול בילדים החולים

יום שני, מרץ 2nd, 2015

בתקופה האחרונה פרסמנו ב"עבודה שחורה" מספר כתבות על החלפת הזכיין למתן שיעורים לילדים חולים וזכייתה של חברת "קדימה מדע" (רשת אורט העולמי) במכרז. הצצה אל ההתכתבויות שברקע הכתבה והתגובות אליה מלמדות לא מעט על אופן התנהלותה של "קדימה מדע" והתייחסותה לביקורת כלפיה

מאת דליה בלומנפלד המשך…

משרד החינוך וועדת החינוך, הילדים החולים רוצים ללמוד

יום ראשון, פברואר 8th, 2015

שגרת הלימודים של ילדים חולים, הלומדים בביתם בעזרת מורה שמגיע אליהם הביתה, נקטעה בשל החלפת זכיינים במכרז. "קדימה מדע, החליפה את "תלל"ים" באמצע שנת לימודים. ילדים חולים רבים הזכאים ללמוד אינם לומדים. להלן מכתבה של אם שנשלח לחברי-כנסת ולמשרד החינוך בשם בנה החולה ובשם כל אותם תלמידיםשאינם לומדים

המשך…

אבי וורצמן, התערב מיידית לטובת ילדים הנזקקים לתללי"ם*

יום שישי, ינואר 9th, 2015

המשך…

סגן שר החינוך, מדוע תלמידים המרותקים למיטותיהם אינם לומדים כבר שבוע?

יום רביעי, ינואר 7th, 2015

מכתב מאת דליה בלומנפלד לסגן שר החינוך בעניין תלמידים המרותקים לבית, אשר העמותה המנוסה המטפלת בהם כבר 24 שנה הוחלפה לאחרונה בעמותה של רשת אורט העולמית בשם "קדימה מדע"

המשך…