Posts Tagged ‘עובדי-מדינה’

שר האוצר מנצל את משבר הקורונה כדי לפגוע בעבודה המאורגנת

יום רביעי, ספטמבר 2nd, 2020

שר האוצר מתכנן הפחתת שכר לעובדי המדינה. מי שסוחבים את האלונקה בזמן משבר הקורונה, שהממשלה כשלה בניהולו, נקראים שוב לשאת בנטל ולקצץ בשכרם

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

אווירה של פחד: שתיקת עובדי המגזר הציבורי

יום ראשון, יולי 16th, 2017

יותר ויותר עובדי-מדינה נמנעים מלקחת חלק בפעילות אזרחית ובמחאה שאינה קשורה לתחומי עבודתם. הסיבה היא הפחדה ודה-לגיטימציה  מצד השלטון, המחלחלת לדרגים הנמוכים יותר ומשתיקה כל ביקורת לגיטימית

מאת: מיה פאול

המשך…

מצאתי את הכסף

יום רביעי, אפריל 17th, 2013

לדעתו של ק. טוכולוסקי, אם שר האוצר לפיד באמת מחפש את הכסף ולא רק מתחת לפנס, הוא מוזמן להעיז ולשלוח ידו אל הכסף שלא צריך להתאמץ במיוחד לחפש

המשך…

לא מחוברים

יום רביעי, יולי 25th, 2012

מספרים לנו שיש "מחוברים" ו"לא מחוברים". לדעתו של ק. טוכולסקי, כל השכירים בישראל לא מחוברים לשיח התקשורתי האכזרי, המשרת בסופו של דבר רק את ההון

המשך…

המדינה לרווחת אזרחיה – או אזרחים למען המדינה?

יום שני, יולי 23rd, 2012

המעשה הטרגי של משה סילמן העלה על סדר יום הרבה מאוד שאלות והרהורים על עצם תפקידה ומהותה של המדינה היום. בוודאי לא נכון לראות במעשהו משהו פרטי, איזה ביטוי לכאב וייאוש. הרי הוא נפל קורבן לשיטה מסוימת וללא טיפול שורש עלולים להיות עוד רבים כמוהו, לאו דווקא מבחינת המעשה עצמו, אלא אנשים שהגיעו שלא ברצונם לאותה רמת השפל והאטימות שהמדינה יצרה עבורם
מאת: אשר רוכברגר 

המשך…

שלי יחימוביץ', סייעי למנוע פיטורים במרכז לבריאות הנפש בנס ציונה

יום שני, יולי 2nd, 2012

דורי שלום מנס ציונה, מדריך במחלקת ילדים במרכז לבריאות הנפש, כותב לחברת הכנסת שלי יחימוביץ' ומבקש את עזרתה המשך…

ראמ"×” עצמאית וטובה – אינטרס של כולנו

יום שלישי, אוגוסט 10th, 2010

תגובה אישית (עם גילוי נאות) למאמר ביקורתי על הרשות הארצית למדידה והערכה שפורסם כאן

מאת: איתי אשר

המשך…

לא להפריט את מרכזי חלוקת המתדון

יום רביעי, אוגוסט 4th, 2010

הממשלה מתכוונת להפריט את המרכזים לחלוקת מתדון, בהמשך לפרסומים מהועדה למאבק בנגע הסמים הרי עדות של שתי מטפלות, עובדות סוציאליות במרכז חלוקה כזה, למה אסור להפריט את המרכזים
מאת: טלי ושושי המשך…

מוחמד ברכה: לא להפרטת הטיפול במכורים

יום שלישי, אוגוסט 3rd, 2010

אנחנו ב"עבודה שחורה" ממשיכים לחשוף את פעולתה החשובה של ועדת הכנסת למאבק בנגע הסמים בראשותו של ×—"×› מוחמד ברכה.  הועדה דנה ב"מכסות" המוטלות ×¢"×™ הממשלה והמונעות טיפול במכורים.  יו"ר הועדה קורא לממשלה להעביר את הטיפול כולו אל קופות החולים המשך…

מוחמד ברכה במאבק בנגע הסמים, עדכונים מהועדה

יום ראשון, אוגוסט 1st, 2010

ועדת הכנסת למלחמה בנגע הסמים אינה זוכה בדרך-כלל לחשיפה בתקשורת הזרם המרכזי, אולי משום שבראשה עומד ×—"×› מוחמד ברכה מחד"ש.  "עבודה שחורה" שמחה להיות במה לפעולתה החשובה של ועדה זו המשך…