Posts Tagged ‘עובדים סוציאלים’

ההתקפה על פקידות הסעד פוגעת גם בהן וגם בדיון הענייני

יום חמישי, ינואר 2nd, 2014

הדיון המתלהם, התולה את האשמה בעובדות הסוציאליות לחוק הנוער ('פקידות סעד') ומצייר אותן כמפלצות, לא רק חוטא לאמת ופוגע בעובדות, הוא גם פוגע במטרה של צמצום הוצאת ילדים מהבית

מאת: נדב פרץ וייסידובסקי

המשך…

העמקת העוני – לא טעות, מדיניות

יום חמישי, דצמבר 5th, 2013

במקום להתמודד עם בעית העוני, החברה הישראלית אדישה אל מול הפגיעה בשירותי הרווחה ומאשימה את העניים במצבם. אביגיל חצור-סיוון, עובדת סוציאלית מתנועת "עתידנו" מאמינה שאפשר גם אחרת המשך…

חסות הנוער: הושג הסכם קיבוצי נוסף – מול עמותת אותות

יום שלישי, אפריל 24th, 2012

כשבוע לאחר ההסכם עם עמותת ענ"ב,  חתם אתמול איגוד עובדי חסות הנוער על ההסכם מול העמותה  הגדולה הנוספת בשירות  המופרט  לנוער במצבי קצה. עלות ההסכמים: כ- 9 מיליון ש"ח בשנה

מאת רביב נאוה המשך…