Posts Tagged ‘"עובדה" אילנה דיין’

נתניהו החזק וביבי המסכן

יום ראשון, נובמבר 12th, 2017

הראיון שהעניק עורך הדין יעקב ויינרוט לאילנה דיין רק חיזק את דמותו של ראש הממשלה. הנה ההסבר, וגם הדרך להיאבק

מאת: א. קוריאל

המשך…

הסיפור האמיתי על ארגוני זכויות האדם – בעקבות תכנית "עובדה"

יום שלישי, ינואר 12th, 2016

מאמר זה נכתב בעקבות הגילויים בתכנית "עובדה" של אילנה דיין, ומתייחס בין השאר אל גופי ימין שמטרתם להכפיש ארגוני זכויות אדם כדי להצדיק חקיקה שתצר את צעדיהם. כמו כן הוא מתייחס אל פעילי תאיו"ש העוזרים לחקלאים ורועים פלסטינים ומסייעים להם להתמודד מול המתנחלים ורשויות מדינה שעושים יד אחת כדי לנשלם ולסלקם מאדמתם

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

ימין ושמאל – על הליקויים בתחקיר " עובדה" של אילנה דיין

יום ראשון, ינואר 10th, 2016

יותר משתחקיר "עובדה" מנסה להשחיר את פני השמאל באמצעות דוגמא אחת: סיפורו של עזרא נאווי, הוא מצליח לחשוף את הליקויים בתהליך עבודת התחקיר

מאת: יוסי גורביץ

המשך…