Posts Tagged ‘סל שירותים’

שי פירון בראיון על הפעלת מערכת החינוך

יום רביעי, ספטמבר 21st, 2011

הרב שי פירון מ"הכל חינוך" משיב לשאלות בדבר תיקצוב דיפרנציאלי, השוואת תנאים בין רשויות של עשירים לרשויות של עניים, על מימון חיצוני למערכת החינוך ועל סכנת ההפרטה במימון המדינה
המשך…

מחאת האוהלים – מסמך הדרישות של המאהל הירושלמי

יום שלישי, אוגוסט 2nd, 2011

 מאהל המחאה הירושלמי, שתואר בתקשורת כמגובש יותר אידיאולוגית מן המאהל המוביל בת"א, פרסם מסמך דרישות עצמאי והוא מובא כאן כלשונו המשך…

מספר הרופאים לנפש בישראל יורד בהתמדה

יום חמישי, מרץ 4th, 2010

סגן שר הבריאות חה"כ יעקב ליצמן הזהיר בועדת הכספים של הכנסת, כי מספר הרופאים לנפש בישראל יורד בהתמדה וצפוי להגיע ב-2020 ל- 2.7 רופאים לאלף נפש. מה ניתן ללמוד משיעור הרופאים ביחס לכלל האוכלוסייה, והאם מגמה של ירידה במדד זה קשורה לפגיעה ברמת בריאות האוכלוסייה

מאת: שרון אסיסקוביץ'

המשך…

עדכון סל השירותים – כשבריאות, פוליטיקה וכסף נפגשים

יום חמישי, נובמבר 19th, 2009

לקראת סופה של השנה אנו עדים שוב למאבקים על עדכון עלות סל השירותים, התוצאה תהיה שוב, פשרה בין משרד האוצר לבין יריביו במערכת הבריאות. במאבק הפוליטי בין משרד האוצר לבין קופות החולים ומשרד הבריאות אין מנצחים ומנוצחים, כי לאף שחקן אין עוצמה מספקת לכפות את עמדותיו על המערכת כולה

מאת : שרון אסיסקוביץ המשך…

צמיחה בת קיימא

יום חמישי, מרץ 26th, 2009

באמצע שני משברים גלובליים – המשבר הסביבתי והמשבר הכלכלי – מבקש עמית הרפז להציע כיצד יש לנהל את הכלכלה בכדי ליצור משק צומח ומתפתח שלא מכלה את כל משאבי הטבע שלו. אתם מוזמנים לחוות דעה

המשך…

כנס מרכז אדווה: רווחה בצמצום תקציבי

יום חמישי, ספטמבר 11th, 2008

ב-16 בספטמבר יתקיים בבית-ציוני אמריקה בתל-אביב כנס לאור דו"×— חדש שהוציא מרכז אדווה בנושא רווחה וצמצום תקציבי המשך…