Posts Tagged ‘נציבות-שירות-המדינה’

עפרה ברכה – נגד מינויה לנציבת שירות המדינה

יום שני, יוני 18th, 2018

חברי תנועת ישראל 2050 פנו במכתב לח"כים בבקשה שיפעילו לחץ למינוי ראוי לתפקיד נציבות שירות המדינה. נתניהו מנסה לקדם את עפרה ברכה לתפקיד, אך נתקל בהתנגדות. החשש הוא מהתערבות הדרג הפוליטי באוטונומיה של נציבות שירות המדינה

המשך…

המדינה מעודדת יצירת מעמד רופאים עובדי קבלן

יום רביעי, נובמבר 5th, 2014

פרטי מכתב מנציגי ארגון הרופאים עובדי המדינה אל הרופאים החברים מזכירים את התהליכים שעברו על המורים בתהליך שחיקת מעמדם ביוזמת המדינה. נציגי ארגון הרופאים מאשימים את נציבות שירות המדינה במדיניות מכוונת שמטרתה לשחוק את מעמד הרופאים, לפגוע בתדמיתם ובאמון הציבור בהם. להלן המכתב

המשך…

"המדינה משטה בכנסת ומשטה בהסתדרות" (ח"כ חיים כץ בועדת העבודה)

יום חמישי, יוני 19th, 2014

ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת דנה אתמול – ד' 18 ביוני 2014 – בעניין עובדי כתף-אל-כתף בשרות המדינה. בדיון אמר יו"ר הועדה, ×—"×› חיים ×›×¥: "המדינה משטה בכנסת ומשטה בהסתדרות. כבר בשנת 2012 התחייב משרד האוצר לקלוט את עובדי "כתף אל כתף" כעובדים מן המניין וזה טרם התקיים…" המשך…

בנימין נתניהו, חבל להוריד את רמת השירות הציבורי

יום שלישי, נובמבר 6th, 2012
אריאל כותב לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ומסביר את הנזק שעלול לגרום חוק "חברתי" לכאורה המעניק להנדסאי ולמהנדס מעמד שווה במיון מועמדים לשירות הציבורי המשך…

זהבה גלאון: לקבוע קריטריונים חברתיים לראשות רשות המסים

יום ראשון, יוני 26th, 2011

×—"×› זהבה גלאון פונה אל מנכ"ל מ. האוצר בדרישה שבתהליך בחירת המועמדים לראשות המסים ישולבו קריטריונים חברתיים, כגון עמדותיהם ורקעם של המועמדים בכל הקשור לסוגיות פרוגרסיביות המס בישראל, הפחתת אי-השוויון ותפקידה של החברתי של רשות המסים בישראל המשך…

והנה גם אני שובר את העבודה המאורגנת

יום שני, אוקטובר 18th, 2010

המדינה מציעה לי תוספת שכר של 33% כדי לוותר על זכותי לעבודה מאורגנת. לפני שאני סותם את האף ולוקח את הכסף, חשוב לי לשתף אתכם בחוויה
מאת: אבי נאור המשך…

רפורמת שיפור השירות לציבור – מי צריך את ×–×”?

יום ראשון, אוגוסט 15th, 2010

הרפורמה לשיפור השירות הממשלתי לציבור אושרה בממשלה ותעלה לקופת המדינה 50  מיליון שקלים. הראל ליבוביץ' תוהה מדוע צריך "רפורמה" כדי שמשרדי הממשלה השונים בסך-הכל יבצעו את תפקידם המשך…

חוק ההסדרים הבא של נתניהו – ההפרטות שבדרך

יום רביעי, יוני 9th, 2010

הממשלה בראשותו של ח"כ בנימין נתניהו פועלת במסתורין.  מה שלא צלח במלחמה במשט הטורקי מופעל כנגד הציבור.  רפורמות מבניות, שעיקרן הפרטה מסיבית של שרות המדינה נרקמות בממשלה ומכוונות להיות מוטלות על הציבור בחקיקה האנטי-דמוקרטית, ללא דיון ציבורי במסגרת חוק ההסדרים

מאת: דליה בלומנפלד המשך…