Posts Tagged ‘נמל-חיפה’

צפנת–פענח לסאגת מיכל האמוניה במפרץ חיפה

יום רביעי, דצמבר 27th, 2017

אין ספק שהסיכון לתושבי המפרץ, שהופסק עם ריקון מיכל האמוניה חוזר.  אין ספק שהאינטרסים של תאגיד חיפה-כימיקלים-הועדפו על טובת התושבים. ונשאלת השאלה האם הדבר עולה עם רוח פסיקות בתי המשפט בערכותיהם

מאת: דוד סנדובסקי

המשך…

על היעילות של נמלי ישראל

יום שני, ספטמבר 2nd, 2013

מחקר של ה- oecd   בנושא יעילות נמלי מכולה בעולם ממקם  את נמל חיפה במקום רביעי. זאת בניגוד לטיעוני הממשלה בדבר חוסר היעילות של הנמלים

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

הפרטת הנמלים – כשהאידיאולוגיה גוברת על העובדות

יום חמישי, יולי 25th, 2013

שר התחבורה ישראל כץ וראש הממשלה בנימין נתניהו טוענים כי הפרטת הנמלים תביא לשיפור ביעילות הנמלים. בעקבות כנס שנערך במכון ון ליר, מראה אמנון פורטוגלי כיצד הנחה זו מבוססת על אידיאולוגיה עיוורת, בעוד העובדות מראות תמונה שונה לחלוטין, ומה שנחוץ זה דיאלוג עם העובדים

המשך…

נמל חיפה: תוכנית ההרחבה כהכנה להפרטה

יום שלישי, פברואר 22nd, 2011

האדריכל שמואל גלבהרט, חבר מועצת חיפה ("הירוקים של חיפה") טוען ×›×™ הדרישות של חברת נמלי ישראל (×—× "×™, חברה ממשלתית) לתוספת שטחים הן חסרות הגיון תכנוני. המניע לדעתו – הגדלת נכסי הנדל"ן של החברה המשך…