Posts Tagged ‘ניר גלעד’

כיל, מכרה ומפעל הפוספטים בסין – מה שלא מספרים לנו

יום חמישי, אוקטובר 15th, 2015

בעיתונות פורסמה ידיעה שלפיה כי"ל חתמה על הסכם להקמת מכרה ומפעל פוספטים בסין. בידיעה שולב קטע המדבר על פיתוח המכרה בערד. מכרה שכיל מבקשת להקים למרות קביעת משרד הבריאות שהוא מסוכן ושאין להקימו. כמה עובדות שמוסתרות מהציבור ומהמחליטים על ה"מיזם" בסין
מאת: יעקב לקס

המשך…

כיל ממשיכים לשטות בממשלה ובציבור (מאמר שני ואחרון)

יום שני, אוגוסט 11th, 2014

מבחינת כיל הטעם החשוב בקציר המלח הוא מתן אפשרות לחברה להמשיך ולפעול.  לולי הקציר הזה הסכרים היו מגיעים לסכנת קריסה ולא היה ניתן להגביה אותם יותר.  הצלת המלונות היא הסחריר (הספין) שבזכותו הענקנו לכיל מיליארדים נוספים
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

כיל ממשיכים לשטות בממשלה ובציבור (מאמר ראשון)

יום ראשון, אוגוסט 10th, 2014

כיל טוענת שלא נותנים לה לפעול כראוי ושהמדינה והציבור יורדים לחייה. בין הטענות ומסעות היח"צ והפירסום ישנה גם הטענה על שהכריחו את מפעלי ים המלח (מי"ה) לקצור את המלח כדי להציל את המלונות מהצפה. האמת היא שבלי קציר המלח הסכרים יקרסו. השתתפות המדינה היא בעצם מענק של מיליארדים לכיל
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

שקשוקה חדשה של כי"ל מתבשלת במשרד האוצר

יום שלישי, דצמבר 27th, 2011

בלי הרבה כותרות, מגבשים במשרד האוצר הסכם חדש עם כי"ל בקשר למפעלי ים המלח. ניר גלעד, שעבד במשרד האוצר ועבר לצד השני, כבר יושב על אופציות שמנות שקיבל מכי"ל, אבל תמיד אפשר להרוויח עוד. ח"כ דב חנין מתריע נגד ההסגם המתגבש וקורא להוציא את הדיון מן המחשכים ולעבוד על גישה יותר כוללת למשאבי ים המלח

המשך…

כימיקלים לישראל – האחים עופר דואגים לעובדים

יום שלישי, יולי 13th, 2010

חברת כימיקלים לישראל (כי"ל) מעניקה משכורות עתק לבכיריה על-חשבון העובדים הזוטרים. זה לא מונע ממנה להביע דאגה לגורל אותם עובדים ממש כאשר המדינה מאיימת לקצץ בהטבות הניתנות לה

מאת: איתמר כהן המשך…

שקשוקה לבעלי המניות בכי"ל

יום שלישי, פברואר 16th, 2010

אסיפת בעלי המניות של כי"ל הסתיימה בתוצאה הצפויה – הקצאה נוספת של אופציות ליו"ר ניר גלעד. יחד עם זאת, יש לקוות כי נוכחות הפעילים הסביבתיים והרעש התקשורתי יבלמו מהלכים דומים. יוחאי עילם מדווח מהאסיפה

המשך…