Posts Tagged ‘ניצן-מתן’

יולי אדלשטיין, דאג לאכיפת כללי הכנסת על הלוביסטים

יום חמישי, אפריל 18th, 2013

ניצן מתן פונה ליושב ראש הכנסת החדש בקריאה להגביל את הלוביסטים ולנהוג בהם כפי שנוהגים במבקרים אחרים במשכן המשך…

השר עמיר פרץ, מנע את הבנייה בחוף נחשולים

יום ראשון, מרץ 24th, 2013

ניצן מתן מעלה לשר החדש להגנת הסביבה ×—"×› עמיר פרץ את הדרישה לעמוד בפרץ ולמנוע את הפיכת ההחלטה שלא לבנות מלון יוקרה / דירות לעשירים בחוף נחשולים.  יו"ר מרצ, ×—"×› זהבה גלאון, הפנתה את עותק הפנייה לח"×› ניצן הורוביץ ממפלגתה המשך…

גלעד ארדן, האם נהיה ארץ אוכלת חופיה?

יום שני, פברואר 18th, 2013

השמחה על הצלת חוף נחשולים היתה מוקדמת מדי.  מנהל מקרקעי ישראל ממשיך לקדם תכנית להקמת מלון לעשירים ברצועת החוף. ניצן מתן פונה לשר להגנת הסביבה לסייע במאבק ומזמין להפגנה נגד אישור הפרויקט המשך…

מינוי צחי הנגבי לשר – פשיטת רגל מוסרית ואידאולוגית

יום חמישי, יולי 26th, 2012

צחי הנגבי הוא אדם שאות הקלון על מצחו. לדעתו של ניצן מתן, מינוי אדם כזה לתפקיד של השר להגנת העורף הוא מטריד ביותר, ומשמעותו פשיטת רגל אידאולוגית מוחלטת

המשך…

בנימין נתניהו, מינוי ועד רבנים למד"א מיותר ומזיק

יום שני, יולי 23rd, 2012

ניצן מתן שואל מה פשר הקמת ועד רבנים למד"א. האם צניעות חשובה מחיי אדם? האם הדבר יפגע בזכותם של ערבים לקבל טיפול רפואי נאות? וכיצד הדבר מתיישב עם שלטון החוק והמנהל הציבורי?

המשך…

כנסת ישראל תפעל למען איכות הסביבה

יום ראשון, יוני 10th, 2012

במענה למכתבו של ניצן מתן ליו"ר הכנסת בנושא  כנסת ישראל כגוף מכוון בנושא מחזור פסולת בארץ ישראל, הודיע ראש תחום בכיר בלשכת מנכ"ל הכנסת כי נערך מבצע של פריסת פחי מחזור בכנסת. ובעניין השימוש בכוסות נייר, ייערך דיון

המשך…

ניצן הורוביץ – פעל למען הגן הבוטני בעמק חפר

יום שני, יוני 4th, 2012

15% משטח הגן הבוטני בעמק חפר עלול לעבור הסבה למגורים. ניצן מתן כותב לח"כ ניצן הורוביץ על הנושא 

המשך…

רובי ריבלין, שמירה על איכות הסביבה מתחילה בכנסת

יום חמישי, מאי 31st, 2012

ניצן מתן גילה בביקורו בכנסת ×›×™ במשכן נעשה שימוש בכוסות פלסטיק חד-פעמיות שאינן ניתנות למחזור. במכתב ליו"ר הכנסת הוא מבקש שגם בית הנבחרים ייתן את חלקו במאמץ למען הסביבה המשך…

הזכות להישפט – שונתה הרפורמה במשרד התחבורה

יום שלישי, מאי 29th, 2012

תנועת "התעוררות" פנתה לשרי התחבורה והמשפטים בקריאה לבטל את ההצעה להטיל על נהגים המערערים על דוחות תנועה קנס גבוה עד פי חמישה מסכום הקנס המקורי. שר המשפטים השתכנע והצעת החוק שונתה. להלן מכתבו של ניצן מתן מ"התעוררות" ותגובת משרד המשפטים המשך…

הפרטת מעונות הסטודנטים מסכנת את נגישות ההשכלה הגבוהה

יום רביעי, פברואר 29th, 2012

לא רק שכר הלימוד מהווה מכשול לסטודנטים עניים לרכוש השכלה, אלא שגם מגורים עלולים להוות בעיה. מעונות הסטודנטים בתל אביב מורחבים, אך עלולים להיות יקרים במיוחד. ניצן מתן מעדכן וקורא לשינוי, במכתב לשר השיכון אריאל אטיאס

המשך…