Posts Tagged ‘ניצן-מתן’

מי אתה, שאול מרידור?

יום ראשון, אוגוסט 23rd, 2015

האם המנכ"ל המיועד של משרד האנרגיה, הנגוע בניגוד עניינים חמור ולא בטוח אם המדינה תתקיים בעוד שלושים שנה הוא הבחירה הטובה ביותר לתפקיד?

מאת ניצן מתן המשך…

יצחק הרצוג, פעל לעצירת השריפה במפרץ חיפה

יום ראשון, יוני 22nd, 2014

מזה כעשרה ימים מתחוללת שריפה במפרץ חיפה. הפעילות לכיבויה מתנהלת באיטיות ויוצרת סכנה לבריאות הציבור. ניצן מתן, פעיל סביבתי, פונה לח"כ יצחק הרצוג לפעול להתערבות ממשלתית בבעיה

המשך…

ח"כ איציק שמולי עזור לסלק את איום מתקן הגז ביבשה

יום חמישי, מאי 22nd, 2014
ניצן מתן פונה אל ח"כ איציק שמולי בשם עמותת צלול, שקורא לדיון נוסף בוועדת הפנים והגנת הסביבה וגם בשדולה שהקמת להעברתם של מתקני הגז לים העמוק

המשך…

ועידת מפלגת העבודה – על שעת הכינוס להיות בערב

יום רביעי, ינואר 1st, 2014

כינוס ועידת המפלגה ב-5 בינואר 2014 נקבע לשעה 17.00 לאחר תלונות על השעה המוקדמת שנקבעה. שעת כינוס מוקדמת לא תאפשר לצירים לומדים ועובדים להגיע לוועידה. להלן מכתב שני מאת ניצן מתן המבקש שנית לכנס את המפלגה בערב

המשך…

היום בועדת הכספים – העברות תקציביות של 300 מיליון שקל

יום שלישי, דצמבר 3rd, 2013

חברי ועדת הכספים  מתבקשים לאשר הבוקר שורה ארוכה של העברות תקציביות. לא תמיד הם ידעו מהיכן נגרע הכסף (למרות שהיו להם יומיים שלמים ללמוד את החומר).  ומדוע, בעצם, ההעברות הללו לא נעשו במסגרת אישור התקציב השנתי? ניצן מתן מהמשמר החברתי מעלה תהיות המשך…

העברות התקציב – כך זה עובד באמת

יום שלישי, אוקטובר 29th, 2013

שני מיליארד שקלים, יותר מדי שאלות ללא תשובות. משקיף המשמר החברתי מדווח מה קורה כשחברי הכנסת מצביעים על העברות תקציביות

מאת ניצן מתן המשך…

הגז הטבעי – התסקיר הימי שנערך בעייתי ומסוכן

יום שני, אוקטובר 14th, 2013

ניצן מתן במכתב לשלי יחימוביץ', המתריע מפני הבעיות הקשות של התסקיר הימי שפורסם לאחרונה, המבוסס על "גמישות תכנונית" מוגזמת ועלול לסכן חיי אדם

המשך…

השר סילבן שלום, יש לבדוק ניגוד עניינים לכאורה בכריית פצלי השמן בעדולם

יום ראשון, יוני 16th, 2013

במהלך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת עלה שאנשי המכון הגיאולוגי עובדים בשנת השבתון שלהם בחברת IEI, המפוקחת ע"י המכון. ניצן מתן מתריע מפני ניגוד עניינים במכתב לשר האנרגיה והמים המשך…

ח"כ נחמן שי, דרוש דיון חירום על מתקני הגז ביבשה

יום רביעי, מאי 22nd, 2013

ניצן מתן פונה אל ח"כ נחמן שי, חבר ועדת הפנים ואיכות הסביבה, בבקשה לקיים דיון חירום בחוסרים קשים שנצמאו בתסקיר ההשפעה על הסביבה אשר הוכן במסגרת הליך אישור התכנית להקמת מתקני גז ביבשה.  לדברי מתן התסקיר משקף תמונה קשה של זלזול בחיי אדם, התעלמות ממידע, והשארת רוב ההליך התכנוני לשיקול היזם המשך…

סילבן שלום: פעל לטיפול בגז הגולמי בים

יום ראשון, אפריל 28th, 2013

מטה המאבק של עמק חפר קורא לשר האנרגיה והמים סילבן שלום לפעול להקמת מתקן הטיפול בגז הגולמי בים ולא בשטח המועצה. במכתב שלפניכם, הם מביאים נימוקים רבים כחומר רקע

המשך…