Posts Tagged ‘נוחילנד’

השמאל הלאומי מציג: נוחילנד

יום ראשון, יולי 10th, 2011

"נוחילנד" הוא אתר מידע על מגמות הקפיטליזם החזירי שריכזו יותר ויותר הון בידי משפחות מעטות, שהן הנהנות העיקריות מהצמיחה במשק המשך…