Posts Tagged ‘מתווה פראוור-בגין’

דיון באקטואליה: החברה הבדואית בנגב בעקבות פראוור

יום ראשון, פברואר 2nd, 2014

דיון בנושא: "החברה הבדואית בנגב בין מחאה להסדר – בעקבות מתווה בגין-פראוור" במסגרת במת ון ליר לדיון אקטואלי יתקיים במכון ון ליר, ברחוב ×–'בוטינסקי 45 בירושלים, ביום רביעי 5 בפברואר, בשעה 18:30 המשך…

סוציאליזם 2013 – כנס בתל-אביב

יום שני, דצמבר 2nd, 2013
תנועת מאבק סוציאליסטי תקיים את כנס סוציאליזם 2013 ב-20-21 לדצמבר. הציבור מוזמן המשך…

"מתווה בגין-פראוור" אפשר גם אחרת

יום רביעי, נובמבר 27th, 2013

מאז פתיחת מושב החורף של הכנסת מקודמת בוועדת הפנים הצעת החוק המכונה תוכנית בגין-פראוור, או בשמה הרשמי "הצעת חוק להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב". אם חקיקה זו – שעברה קריאה ראשונה במליאה ברוב דחוק – תושלם, היא תהווה פגיעה אנושה בזכויות האדם של האזרחים הבדואים המשך…

מתווה פראוור – בגין – השלמת תהליך ארוך של נישול הבדואים

יום חמישי, נובמבר 14th, 2013

סקירה היסטורית שפורסמה ב"העוקץ" על המדיניות הקרקעית של מדינת ישראל. תחילה הכירה התנועה הציונית בזכויות הבדואים לקרקע, ורכשה מהם את הקרקע. בהמשך, נושלו הבדואים מקרקעותיהם ויישוביהם יושבו מחדש

מאת: גדי אלגזי

המשך…

יש פיתרון לסוגיית הכפרים הלא מוכרים בנגב, וזה לא מתווה פראוור-בגין

יום שלישי, נובמבר 12th, 2013

 מחר (יום רביעי ה- 13.11.2013) תמשיך ועדת הפנים לדון בהצעת החוק "להסדרת התיישבות הבדואים בנגב" המוכרת כמתווה פראוור/בגין. בדיון מחר, יציגו ארגוני זכויות האדם, האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום, את הסתייגויותיהם מהצעת החוק

המשך…