Posts Tagged ‘משרד התשתיות והאנרגיה’

החלטה ממשלתית – טורבינות רוח בלי מדידות רוח – חלק שלישי

יום שלישי, ספטמבר 26th, 2017

גילגולה של החלטה ממשלתית – הקמת טורבינות רוח בלי ידיעת פוטנציאל הרוח בישראל. המודל המוטעה. המדינה לא ערכה מיפוי של משטר הרוחות. הותירה זאת ליזמים פרטיים

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

מי שומר על הגז הטבעי?

יום חמישי, מאי 15th, 2014

העמותה לכלכלה בת קיימא עתרה לבג"צ נגד משרד התשתיות והאנרגיה כדי שיתקן את שטר החזקה על מאגר הגז לווייתן. להלן הרשומה שפורסמה באתר הפייסבוק של העמותה

המשך…