Posts Tagged ‘משרד-החקלאות’

מלחמות החלב – ועד הרפתנים: לפטר את מנכ"ל התאחדות מגדלי בקר

יום שני, דצמבר 3rd, 2018

210 רפתנים פנו במכתב להתאחדות מגדלי בקר בבקשה להשעות את המנכ"ל אביתר דותן – בשל התנהלותו בכפיית הסכם החלב על הרפתנים במדינה. הסכם החלב יחסל 50% -80% מהרפתות בקיבוצים ובמושבים. הוא הופך את ייצור החלב ללא כדאי

המשך…

משק החלב- החתימה עם האוצר על רפורמה נדחתה

יום ראשון, אוקטובר 21st, 2018

עקב האיומים לפיצוץ בכוח של המו"מ מול האוצר, ולפתיחה בסכסוך מול מועצת מגדלי בקר – החתימה על הסכם לשינוי משק החלב מול האוצר נדחתה

המשך…

מלחמות החלב – ועד הרפתנים נגד התאחדות מגדלי הבקר

יום שלישי, אוגוסט 14th, 2018

ועד הרפתנים נגד התאחדות מגדלי בקר: אם לא תפעלו נגד הכפשות האוצר ומשרד חקלאות, ונגד הפגיעה במכסות – נתנתק מכם חד-צדדית

המשך…

הדבוראים נגד כריתת עצי-אקליפוטוס על-ידי רשות הטבע והגנים

יום שני, ינואר 9th, 2017

בסוף דצמבר 2016 התקיים כנס חירום של דבוראי ישראל נגד כריתת עצי אקליפטוס על-ידי רשות הטבע והגנים. האקליפטוסים מספקים צוף לדבורים, וכריתתם גורמת מוות למושבות הדבורים. להלן פרטים על הכנס ומכתב העצומה שנשלח לנבחרי המדינה ובראשם נשיא המדינה. חיתמו על העצומה

המשך…

אורי אריאל, פעל לסגירת מועצת הצמחים או לתיקונה

יום שלישי, נובמבר 24th, 2015

עמותת מאבק החקלאים פונה במכתב לשר החקלאות אורי אריאל בבקשה להביא לסגירת מועצת הצמחים. לחלופין היא מציעה ששר החקלאות ידאג לקיום בחירות דמוקרטיות במועצת הצמחים, שבהן לכל מגדל תהיה זכות הצבעה אחת, ללא עסקנים ובפיקוח ציבורי של שופט בדימוס

המשך…

אורי אריאל, בטל את קיצוץ תקציבי הגנים הבוטניים

יום שלישי, נובמבר 17th, 2015

מעל 200 אנשי אקדמיה ו-8000 סטודנטים ואזרחים חתמו השבוע על מכתב שנשלח לשר החקלאות, אורי אריאל בו מחו נגד קיצוץ של 97% בגנים הבוטניים – מ-  4,000,000 ל-100,000 ש"ח. מחר (יום ד), תערך  הפגנה מול משרד החקלאות בצומת בית דגן המשך…

כנס שמיטת חובות לאזרחים

יום רביעי, יוני 25th, 2014

הכנס, שהוא יוזמה חברתית של חברי כנסת ותנועות חברתיות, יתקיים ב-17 ביולי בקיבוץ גן שמואל. הרעיון הוא להחזיר לשנת השמיטה את משמעותה המקורות ולסייע לאזרחים נזקקים לשמוט חובותיהם לרשויות מקומיות וגופים ציבוריים ולפתוח דף חדש בחייהם

  המשך…

ארגון העובדים "מען": להפסיק את ניצול העובדים התאילנדים

יום שלישי, אפריל 1st, 2014

העסקת העובדים התאילנדים היא סחר בבני אדם. לו היו התאילנדים בתנאי העסקה תקניים, עלותם הייתה שווה לזו של עובדים ישראלים. יש להפסיק את הניצול ולדאוג להעסקת כוח אדם מקומי בתנאים ראויים

המשך…

תוהו ובוהו על פני המים

יום ראשון, מרץ 16th, 2014
דין ומדיניות  בסביבה הימית בישראל. 18.03.14 מלון הילטון, תל-אביב המשך…

למדינה אין צער על בעלי החיים – לא קובעת תקנות

יום רביעי, ינואר 29th, 2014

קראו את הטבלה המפרטת את העינויים מהם סובלים בעלי חיים כתוצאה מחוסר תקנות לטיפול בבעלי החיים. ארגוני בעלי-החיים נאבקים, אך האחראים מתעלמים

המשך…